Nyheter

Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningar. Samtalen besvaras av farmaceuter som är specialutbildade inom toxikologi. Giftinformationscentralen som upprätthålls av HUS betjänar hela landet och ger råd både till allmänheten och personal inom hälso- och sjukvården.

Från och med oktober 2018 kan man ringa Giftinformationscentralens nya avgiftsfria telefonnummer 0800 147 111. Det går fortfarande att nå Giftinformationscentralen på det tidigare telefonnumret 09 471 997.

  • 12.12.2018 10:54
  • Outi Sanmark

Hjälpförfarandet i trafikolyckor - utbildareutbildning är kompletterande utbildning avsedd för bilskolalärare, som är planerat och förverkligas av Röda Kors Första Hjälpen. Utbildare i trafik första hjälpen (UTF) -utbildning ger beredskap och behörighet att utbilda "Hjälpförfarandet i trafikolyckor"-sektionen med hjälp av lärdomsmaterial producerat av FRK som en del av bilskolornas körkortsutbildning. Utbildningens syfte är att öka de blivande förarnas beredskap och kunskap att påbörja första hjälpen i trafikolyckor.

  • 30.6.2018 21:52
  • Tuija.Rytkölä

Punainen Risti Ensiapu och Suomen Ensiapukouluttajat ry fortsätter med gemensam Next Level - turné. Turnén stannar på två orter under hösten 2018.

Alla UHF, ULF och UTF är välkomna till kvällarna i Helsingors och Kuopio. UHF-turnén ordnas i Helsingfors i Röda Korsets utbildningsutrymmen (Hietaniemenkatu 7 B, 5 tr) 3.10.2018 kl 18-20 och i Kuopio 12.11.2018 (stället meddelas närmare).

  • 30.6.2018 21:08
  • Tuija.Rytkölä