Q&A OFTA FRÅGADE FRÅGOR

Röda Kors Första Hjälpen
Fotograf: Röda Kors Första Hjälpen

Information och rådgivning angående FRK:s första hjälpen-kurser och utbildandet av första hjälpen. 

På denna sida kan du bekanta dig med frågor och svar som andra utbildare har ställt. Vi svarar gärna på denna Q&A-sida i allmännaste och aktuella frågor. Du kan skicka oss respons eller fråga mera - saken du funderar på kan vara oklar även för andra! 

Frågorna svaras av FRK:s centralbyrås sakkunniga samt Röda Kors Första Hjälpens administrations- och utbildningsteam. Denna sida uppdateras av Pilvi Kyrönlahti pilvi.kyronlahti@redcross.fi och Tuija Rytkölä tuija.rytkola@redcross.fi.

 

Uppdaterad 6.6.2019

 

OFTA FRÅGADE FRÅGOR

ALLMÄNNA ÄRENDEN: 

1. Vem kan jag meddela nya adressen om mina kontaktuppgifter ändras?

Ta kontakt med: koulutus.etelainen@redcross.fi

 

UFH/ULF-UTBILDNING:

1. Var hittar jag tidtabellen och anmälningslänken för UFH/ULF-fortbildningar? 

S: Tidtabellen och anmälningslänken för fortbildningar hittar du här:  https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/kouluttajille/ensiavun-ja-terveystiedon-kouluttajan-taydennyskoulutus

 

2. Ordnas UFH/ULF-utbildningar annanstans i Finland som Helsingfors?

S: Grundkurserna ordnas för tillfället bara i Helsingfors. Fortbildningar ordnas runtomkring Finland. Mera information här:  https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/kouluttajille/ensiavun-ja-terveystiedon-kouluttajan-taydennyskoulutus

 

3. Vad innehåller UFH/ULF grundkursen och UFH/ULF-fortbildning?

S: Du kan bekanta dig med innehållet här:  https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/kouluttajille/ensiavun-ja-terveystiedon-kouluttajan-peruskoulutus och här https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/kouluttajille/ensiavun-ja-terveystiedon-kouluttajan-taydennyskoulutus

 

4. Går ULF samma fortbildning som UFH?

S: För tillfället ja. 

 

5. Skall jag betala hela kursavgiften genast vid anmälningen? När faktureras kursavgiften? 

S: Detta är kurs- / evenemangrelaterande. Informationen hittar du vid anmälningsinformation. 

 

6. Hur får jag veta när min UFH-giltighet slutar? 

S: Du kan se på utbildarintyget dess giltighetstid. Om du har tappat bort utbildarintyget, skicka epost till: koulutus.etelainen@redcross.fi. Bifoga utbildarnumret och din adress. Vi ger inte information ut om vi inte kan fastställa din identitet. 

Kan jag uppdatera min utbildarrättighet med fortbildningsdagen om den i misstag har gått ut? Måste jag gå hela grundkursen på nytt om min rättighet har gått ut ett år sedan och jag vill förnya utbildarrättigheten?

Uppdateringen lyckas på olika sätt. Kontakta koulutus.etelainen@redcross.fi

 

7. Varifrån kan jag beställa ett nytt kort istället för ett kort som försvunnit? Kan jag beställa ett nytt kort om mitt efternamn byter? 

Kontakta koulutus.etelainen@redcross.fi. Du observerar väl att beställning av ett nytt kort kostar skilt. 

 

KURSINTYG

1. Kan jag söka kursintyg någonstans ifrån eller kan dom köpas enbart från webbutiken? 

V: Du kan köpa kursintyg från alla Röda Kors Första Hjälpens servicepunkter: Uleåborg, Jyväskylä, Björneborg, Joensuu, Kuopio, St.Michels, Tammerfors, Helsingfors och Åbo med överenskommelse. Efter överenskommelse är personalen säkert på plats vid den överenskomna tidpunkten.  Servicepunkternas kontaktuppgifter hittar du här: https://rednet.punainenristi.fi/node/55951

 

2. Hurdana kostnader kommer det vid intygsinköp?

S: Om du köper från servicepunkten med bankkort, blir det inga tilläggskostnader. Om du beställer intyg via epost eller telefon och beställningen skickas till dig debiteras kostnaderna enligt vikten. OBS, faktureringsmöjlighet har endast företagare med FO-nummer.
I fall du betalar beställningen med faktura, faktureringstillägg 6,20€ (inkl. MOMS 24%) och transportkostnaderna tilläggs enligt vikten. Vi följer Matkahuoltos och postens transportprislista. T.ex. i brev kostar 10 st. FHJ-intyg c. 3€.

 

3. Måste jag ange mitt utbildarnummer då jag beställer kursintyg?

S: Ja.

 

4. Finns det minimi- eller maximimängd, då jag söker kursintyg?

S: Minimimängden för tillfället är 10 intyg. Mängden kan innehålla olika sorts intyg.  Maximimängd finns det inte för tillfället.

 

5. Vad består kursintygets (kortets) pris av?

S: Kortets drivnings-, pressnings-, frakt- och lagringskostnader, liten vinstmarginal som används till stödande av FRK:s hemlandshjälp + MOMS 24%. 

 

6. Hur får en kursdeltagare veta om kursen är i kraft om t.ex. kortet är borttappad, eftersom vi inte mera håller deltagarregister?

S: För det första från kursproducenten. Kursernas giltighetstider hittar du på vår webbsida www.ensiapukoulutus.fi.

 

7. Varifrån kan man få ett nytt intyg? Är utbildarna skyldiga att hålla register och i efterhand skriva kort över kurser de har dragit? Priset?

S: Den utbildande organisationen kan bevilja ett nytt intyg i stället för den borttappade. Läroanstalter, arbetsplatser etc. håller register över kursdeltagarna. Vi tycker att idén att kursdeltagaren tar foto om kortet med mobilen och sparar det är mycket användbar. Till prissättningen tar vi inte ställning.

 

8. Läroanstalter brukar sällan skriva kort. Hurdant bevis kan accepteras för FHJ1-utförande då kursdeltagaren kommer till FHJ2-kurs? Själv har jag accepterat studieprestationsutdrag.

S: Kurs i första hjälpen FHJ 1® är en registrerad produkt av FRK, därför är rätta stilet att skriva den till studieprestationsutdrag ”FHJ1®-kurs i enlighet med FRK:s program”. Vi skulle inte förbjuda någon att delta i FHJ2®-kurs, om grundläggande första hjälpen kunskaper kan på något sätt fastställas.

 

FRK:s VARUMÄRKE OCH DESS ANVÄNDNING:

1.Vilka FHJ-varumärken har FRK registrerat?

S: FRK som organisation äger följande registrerade varumärken och produkter: FHJ1®, FHJ2®, FHJ3®, FRK Trygghetspass®, därför kan dess innehåll inte modifieras.

 

2. Vad betyder rättigheten skapad av varumärket?

S: Bara FRK eller någon med FRK:s tillåtelse och bruksbegränsning kan använda det registrerade varumärket.

 

3. Vem har rätt att använda FRK:s varumärken beträffande första hjälpen-skolningar?

S: FRK:s utbildare i första hjälpen UFH eller ULF, som har FRK:s utbildarrättighet i kraft och som håller sig till givna anvisningar publicerade på UFH-sidor och förklarade i utbildningen.

 

4. Får jag skriva egna intyg av första hjälpen-kurser?

V: Av första hjälpen-kurser som följer FRK:s program kan/får du INTE skriva egna intyg.

 

5. Vem kan jag meddela om varumärkets missbruk?

S: Centralbyrå Kristiina Myllyrinne (kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi).

 

6. Får jag använda Röda Korsemblemet på första hjälpen-kurs, t.ex. i mina presentationer?

S: Nej, det får du inte. Röda Korsemblemet är ett lagskyddat skyddsmärke, som bara organisationen får använda. Missbruket av märket är straffbart. Tilläggsinformation om skyddsmärkena och RK:s kännetecken hittar du på vår webbsida.

 

7. Hur skall jag markera källor i bilderna och texterna, om jag t.ex. citerar något från första hjälpen-boken?

S: Bilder FRK© och fotografens namn. Text / första hjälpen-anvisningar FRK och skribenternas namn©. Direkt citat i citattecken eller till början text: anvisningarna citerade direkt från FRK……… Bilderna i boken får INTE användas. Om du kopierar bilder t.ex. från vår webbsida, skall bifogade texterna inte avskiljas från bilden. Alltså man kan inte använda bara bilder, och man får inte skriva egna texter under dom.

 

FRK:s ANVISNINGAR:

1. Om jag märker ett fel i FRK:s anvisningar, vem skall jag rapportera?

S: Åt Kristiina Myllyrinne kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi i centralbyrån med argumentation vad är fel och varför responsgivaren tycker att det är fel.
                               

                                                                                                                                   
2. Kan min (UFH) utbildargiltighet tas bort om jag inte följer anvisningarna?

S: Ja, den kan tas bort. Då har utbildaren inte rätt att bevilja FRK:s första hjälpen-intyg, förverkliga första hjälpen-kurser enligt FRK:s program eller delta i våra fortbildningar. Utbildarrättigheten kan tas bort av centralbyrån efter en utredningsprocess. 

 

3. Vad gör jag om en utbildarkollega inte följer anvisningarna?

S: Centralbyrån hjälper att reda ut situationen.
 

 

RÖDA KORS FÖRSTA HJÄLPENS SYSTEMREFORM 2019:

 

1. Hur reformeras Röda Korsets första  hjälpen-program?

S: Reformen är ett kontinuum till utvecklingsarbetet, som började med grundande av Röda Kors Första Hjälpen Ab 1.9.2017. Reformen bygger på våra samarbetspartners och klienternas vilja att utveckla våra första hjälpen-program omfattande. Bakom reformen påverkar samhällets digitalisering. Nästan alla vårt lands giltighets- och certifieringssystem gällande arbetssäkerhet och -välmående digitaliseras, så händer det också till första hjälpen-utbildningar.

I stället för att koncentrera på ett utvecklingsområde är det vettigare att se på helheten. Röda Kors Första Hjälpen syftar att bli en banbrytare i första hjälpen-utbildningar evaluerat med mätare som håller internationell jämförelse.

 

2. När äger reformen rum?

S: Reformen händer enligt Röda Kors Första Hjälpen strategi gradvis under 2019.  Vi informerar Er allteftersom det blir färdigt. Alla nuvarande funktioner kommer att fortsätta på gamla sätt tillsvidare. Alla ändringar kommer att ha en övergångstid och de informeras en sak i gången. Kaikkiin muutoksiin tulee siirtymäaika ja niistä tiedotetaan asia kerrallaan.

 

3. När är reformen färdig?

S: I princip aldrig, för världen ändrar hela tiden. Vi föreställer oss redan ett par år framåt, vad digitalisering kan medföra till webb- och närundervisning.

Första versionen av det nya systemet fungerar på hösten 2019. Vi gör ändringar och uppgraderingar efter respons av användarna, samt nya öppningar med c. halv års mellanrum.

 

4. Varför är reformen essentiell?

S: Röda Korset är Finlands ledande expert och utbildare i första hjälpen. För att vi i framtiden kan svara till landsomfattande kontrakt samt Röda Korsets internationella ändamålsenliga prioriteter, måste vi koordinera och utveckla våra landsomfattande första hjälpen-program. Det har förnyats mycket bland information och kunskaper under de senaste årtionden, men utbildnings-systemet behöver ännu uppdatering.

Reformen är nödvändig, för att besvara nutidens standarder. Detta är en del av större västerländska sociala ändring, där nästan alla system övergår till digitala tidevarven.

 

5. Hurdana utmaningar har vi i det gamla sättet att funktionera?

S: Här några av de typiska utmaningar, som vi varje vecka måste tillrätta. Reformen kommer att ge en lösning till dessa:

- FRK:s namn används på ett felaktigt sätt vid marketsföring av första hjälpen-utbildningar. Därför kan personen som deltagit första hjälpen-utbildning ha oklart, vem har arrangerat kursen. Allmän intresse är att responsen går till rätta adress och klienten får svar i sina frågor.

- Vi får beständigt klagomål om första hjälpen-utbildningar, som Röda Korset inte själv har arrangerat. Kursarrangören har vanligen inte hållit sig till kursanvisningar, och förverkligandet svarar inte den lovade tjänsten som t.ex. utbildningens innehåll eller längd. Det är allmän intresse, att personer som deltagit certifikatskolningar godkända av Röda Korset kan lita på utbildningens kvalitet – oberoende av arrangören. Med certifiering får vi tjänsterna enhetliga med hög kvalitet.

- Vårt syfte är att göra våra utbildningar globalt kompatibla med vår nya partner.  

- Giltigheterna i första hjälpen-utbildningar bör fås i elektrisk form, vad underlättar administrering av giltigheterna på olika nivåer. Reformen är en lösning till detta.

- Flexibilitet och smidighet är viktiga i arbetslivet. Via webbutbildningen kan man genomföra teoridelarna i nätet, som gör arbetsplatsernas arbetande effektivare.

- Nya digitala lösningar har starkt kommit en del av nutidens utbildningar.  Första hjälpen-utbildningar kan inte vara vara ett undantag. Vi börjar utveckla möjligheter som digitalisering medför, som VR-världen och andra audiovisuala inlärningsmetoder. Vår partner Kiwa Inspecta har stark internationella kunskap i dessa områden från säkerhetsbranschen.

 

6. Vem gör reformen?

S: Röda Kors Första Hjälpen ansvarar för reformen. Kiwa Inspecta förverkligar systemreformen med oss. De har en stark kunskap i byggandet av internationella utbildningsprogram och -standarder. Klientorganisationer, utbildare av olika organisationer samt andra viktiga berörda parter är tätt med i utvecklingsarbetet.

All verksamhet har internationell anspråksnivå.

 

7. Vad är Kiwa-Inspecta?

S: Kiwa är en av värdlens största testning-, granskning- och certifieringbranschens aktörer (TIC). Certifiering-, granskning-, testning-, utbildning- och teknologitjänster framkallar förtroende i kundens produkter, tjänster, ledarskapsystem och anställda. Verksamhet finns på många olika branscher, de varierar från byggande och energiproduktion till dricksvatten, hälsovård och livsmedel-, foder- och jordbruksverksamhet.  I expertverksamheten ingår bland annat ledningssystem, företagets sociala ansvar och testning.Klienterna fungerar bland annat i produktions- och prosessindustri, servicebranschen, statliga eller privata lokaltjänster samt regeringar och internationella organisationer. Kiwa anställer över 4 600 personer i över 100 kontorer i över 40 länder, huvudsakligen i Europa, Asia och Latinamerika

Mer information om Kiwa: https://www.kiwa.com/se/sv/om-kiwa/

 

8. Hur använder Röda Kors Första Hjälpen kursernas avkastning?

S: Röda Kors Första Hjälpen-bolaget ägs 100% av Finlands Röda Kors centralbyråoch distrikten. Eventuella vinster används för Röda Korsets hemlandshjälp, där betoningen är på beredskaps- och vänverksamhet. Med att delta i våra skolningar är du automatiskt med i att förbättra lokala välmående.

Röda Kors Första Hjälpen är på det sättet en exceptionell aktör, att vi inte enbart utbildar, utan utvecklar första hjälpen-program i Finland. Vi har ett socialt ansvar att ta hand om det.

Röda Kors Första Hjälpen investerar märkbart i denna reform för att utveckla hela systemet. Reformen gynnar alltså alla som använder systemet, inte bara Röda Kors Första Hjälpen. 

 

9. Jag är utbildare i första hjälpen. Hur inverkar ändringen i mig?

S: Systemändringen kommer att undrelätta kursarrangerande samt utvecklande och behandlande av egen verksamhet enormt, för den minskar pappersarbete enormt. Dessutom beaktas alla nya datasäkerhetskraven i förnyelsen. Förändringen till nya systemet sker gradvist under hösten 2019. Tillsvidare fortsätter vi som förut.

 

10. Jag utbildar första hjälpen inom en organisation. Hur inverkar ändringen i oss?

S: Systemändringen bjuder bättre service för alla samarbetspartner som bjuder första hjälpen-skolningar. Vi informerar om tidtabellen under maj 2019. Tillsvidare fortsätter vi som förut.

 

11. Vad kommer att hända åt kursintyg?

S: Inget händer under en natt, allt har en överflyttningstid. Det lönar sig att beställa intyg för innevarande årets behov.