Kvevlax

Plats:
-, 66530, Kvevlax
E-post: 
kvevlaxavd@gmail.com

Nyheter

Kvevlax avdelning har under verksamhetsåren 2020 och 2021 mer än tidigare valt att satsa på att hjälpa lokalt och lyfta de saker Röda korset gör på lokal nivå. Till ära av vändagen återlanserar vi därför vår vändagskampanj som startade i samband med vändagen 2020.

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

Välkomna på VÅRMÖTE torsdagen den 14 mars kl. 18.30 i Kvevlax Sparbanks brasrum. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Organisationssekreterare Anna Stenman från distriktet deltar i mötet.

 

Evenemang

1. - 30.9.2021
Plats:
Kvevlaxvägen, 66530, Kvevlax

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu