Aktiva 2021

Ta kontakt med avdelningen genom att mejla kvevlaxavd@gmail.com
eller ta kontakt med en enskild aktiv.
 
STYRELSEN:
Linda Sundman-Melin, ordförande
 
Miriam Lindfors, vice ordförande
 
Inga-Lill Vestergård, sekreterare
 
Birgitta Lindfors, insamlingschef
 
Eva Grop
 
Marie-Louise Knipström
mlknipstr@gmail.com
 
Marina Silvan-Wasberg
 
Annika Nylund
 
ÖVRIGA AKTIVA: 
Kristina Pensar, kassör

kristina.pensar@gmail.com