Osaston vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tanja Kyrönlahti
040 5167 366, kyronlahti.tanja@gmail.com

Sihteeri
Pohjoiskangas Mari
0405337351, mari.pohjoiskangas@pp.inet.fi

Keräysjohtaja
Pohjoiskangas Mari040 5337 351, mari.pohjoiskangas@pp.inet.fi

Ystävätoiminnan vastaava
Eliisa Heiskanen
040 5352529

Jäsenmestari
Katriina Oinonen