Omaishoitajat

Kyyjärven osasto on ollut vuodesta 2010 mukana RAY:n rahoittamassa omaishoitajen tukitoiminnassa.

Toiminnan tarkoituksen on järjestää virkistystä ja koulutusta omaisiaan ja läheisiään hoitaville.

Kyyjärvelle toimintaa järjestetään yhdessä Kyyjärven seurakunnan kanssa vuoro kuukausina.

Ensi syksyn toimintaa on jo suunniteltu ja siitä on lähdössä tiedoite omaishoitajille. Lisäksi siitä ilmoitetaan tarkemmin syksyllä Nopola New:ssä.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta seuraa tahtumia verkkolehti Nopola New:stä, Viispiikkisestä ja ole suoraan yhteydessä ryhmävetäjänä toimivaan Katriina Oinonseen.