Kontaktuppgifter

Ordförande / Insamlingsledare Kerstin Lillbåsk 050 369 5997 kerstin (at) tawi.fi
Sekreterare Åsa Skogberg-Franzén    
Kassör Brita Viklund 040 548 2906  
Lopptorget Siv Kaikuranta    
Första hjälp Göran Back   dejour (at) narpesfhj.com