Kontaktuppgifter

Ordförande / Insamlingsledare Kerstin Lillåsk 050 369 5997 kerstin(at)tawi.fi
Sekreterare Åsa Skogberg-Franzén    
Kassör Brita Viklund 040 548 2906  
Lopptorget      
Fhj-gruppledare Alexander Grönholm