Styrelsen 2020

2020 består styrelsen av:

Ordförande Kerstin Lillbåsk
Vice ordförande Ulrica Enqvist
Sekreterare Åsa Skogberg-Franzén
Kassör Brita Viklund
  Alexander Grönholm
  Anna-Lisa Silversten
  Gunlis Lassfolk
  Göran Back
  Per-Erik Södergård
  Samka Krkiç
  Siv Kaikuranta