Nyheter

Röda Korsets träningscirkel mot rasism är en metod för att motverka vardagsrasism. Metoden är en rolig och energisk workshop som passar alla. I workshoppen använder man sig av rollspel och teater för att ge deltagarna möjlighet att helt konkret öva sig på att identifiera rasism och sedan öva på att ingripa mot rasism. Det viktiga är att lära känna igen vad som är vardagsrasism och också att öva sig i hur man kan agera eller reagera när man själv ser sådana situationer.

  • 8.8.2016 14:54
  • Christel Bergman