Rödakorsveckan 6 – 12.5.2019

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt
Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Rödakorsveckans teman är i år barnfamiljers första hjälpen -kunskaper och vardagens trygghet. Vår målgrupp är i synnerhet barnfamiljer.

Välkommen med att förverkliga kampanjen!

På följande sätt kan er avdelning vara med och förverkliga Rödakorsveckan:

1. Ordna en hjälparkurs för barnfamiljer

2. Ordna ett presentationsevenemang till exempel på bibliotek eller i daghem

3. Informera om vardagens trygghet och första hjälpen-färdigheter på den egna orten och i avdelningens kanaler på sociala medier.