Rödakorsveckan 8–14.5.2023

Harri Mäenpää
Fotograf: Harri Mäenpää

I år firas Rödakorsveckan den 8–14 maj

  • Vi förnyar Rödkorsveckan under det här året och nästa år
  • Veckans huvudinnehåll är frivillighet: att fira våra hjälpare, presentera lokal verksamhet och bjuda med nya frivilliga

Centralbyrån frågade avdelningarnas förtroende- och kontaktpersoner per e-post om vilken slags Rödakorsvecka som bäst skulle tjäna avdelningarnas behov. I svaren hoppades man att Rödakorsveckan skulle fokusera på att rekrytera nya frivilliga och presentera avdelningens verksamhet på orten, att värva medlemmar samt att tacka nuvarande frivilliga och förbättra gemenskapskänslan.

I enlighet med dessa önskemål konceptualiseras Rödakorsveckan i år så att vi nästa år har verktyg för att ordna en ny slags temavecka. Vi sammanställer modeller för genomförande som avdelningarna kan använda för att ordna evenemang och få synlighet på sin egen ort.

 

Tips för Rödakorsveckan 2023

Det lönar sig att börja fira frivilligheten redan nu! I år kan din avdelning fira Rödakorsveckan till exempel så här:

  • Samlas och tacka de frivilliga – varandra! Ni kan till exempel ordna en gemensam rekreationsdag.
  • Kontakta alla nya frivilliga som registrerat sig via Oma Röda Korset och bjud dem med i verksamheten. Ni kan skicka sms eller ringa personligen, eller skicka ett riktat sms till alla som är intresserade av samma typ av verksamhet.
  • Kontakta alla nya medlemmar som har anslutit sig under året. Tacka dem för deras medlemskap och bjud dem med i frivilligverksamheten.
  • För de nya kan ni till exempel ordna en introduktionskväll, en hjälparkurs för barnfamiljer eller öppet hus med kaffeservering i lokalerna.

 

Berätta din åsikt om det praktiska genomförandet och stödet som behövs

I reformarbetet hörs de frivilliga noggrant. Just nu är det rätta ögonblicket att berätta vilken slags Rödakorsvecka du vill ha!

Kom med i mötet som ordnas i Teams den 16 maj och berätta dina åsikter i dessa frågor:

  • Om vilka teman vill du ha evenemangsmodeller? Hurdana instruktions- och materialpaket hjälper vid anordnandet av ett evenemang?
  • Vilka är de bästa sätten att fira frivillighet inom avdelningen och tacka de frivilliga som deltar i verksamheten?
  • Vilket stöd behöver ni för kommunikationen om frivillighet?

Mötet ordnas på finska av centralbyråns enhet för organisationsutveckling tillsammans med kampanjkoordinatorn och kommunikationen. Mer information och en länk till evenemanget finns i Oma: oma.punainenristi.fi/event/22121