Mariehamn

Plats:
., 22100, Mariehamn
E-post: 
rodakorsgarden@aland.net

Finlands Röda Kors Mariehamns avdelning

Röda Korsgården
Västra Esplanadgatan 5
22100 Mariehamn

Tel: +358 18 14534
Mobil: +3584573451082
e-mail: rodakorsgarden@aland.net
Följ oss gärna på facebook: www.facebook.com/MariehamnRodakorset

Kansliets öppettider: måndag-torsdag kl. 10.00-14.00 (lunchstängt kl. 12.00-12.30).

 

 

OM RÖDA KORSET I MARIEHAMN:

 

Röda Korsets verksamhet - Blodgivning 3 gånger per år, blodtrycks- och blodsockermätning 1ggr/månad, ungdomsgrupp, första hjälpgrupp, integrations- och antirasistsamarbete, vänverksamhet, insamlingar.

Röda Korsgårdens mål är att ha Röda Korsverksamhet samt service för pensionärer och handikappade på Åland. På Röda Korsgården finns följande service och aktiviteter:

Matservering - Lunch måndag-fredag kl. 10.30-14.00 samt hemtransport av mat till pensionärer i samarbete mellan vårt kök och Röda Korsets frivilliga matutkörare.

Aktiviteter - Hälsopunkter, handarbetsgrupper, kortspel, bingo m.m. ordnas regelbundet.

Kurs/Konferens/Aktivitetslokal - Uthyrning av festsal och konferensrum för olika aktiviteter, kurser och konferenser

Frivilligarbete - Många frivilliga arbetar på Röda Korsgården med olika uppgifter, t.ex. hjälp vid blodgivningar, matutkörningar till pensionärer och handarbeten som säljs till förmån för Finlands Röda Kors Mariehamns avdelning.

Kroppsvård - På Röda Korsgården finns frisör, fotvårdare, massör m.m.

Första hjälp-väskor - Försäljning av första hjälp-väskor

Kondoleanser - Försäljning av kondoleanser till förmån för Röda Korset i Mariehamn, på Åland eller i Finland.

Hantverk- Försäljning av frivilligas hantverk: sockor, vantar, förkläden, väskor, mattor m.m.

Viktig information: På Röda Korsgården i övre våningen utanför matsalen finns en hjärtstartare.

Kansli - Kontakta kansliet om du är intresserad av att delta i våra aktiviteter eller frivilligarbete, eller om du vill hyra någon av våra lokaler. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 10.00-14.00 (lunchstängt kl. 12.00-12.30).

 

 

 

 

VÅRMÖTE TORSDAG DEN 31.3 KL. 18.30 

 

 • Stadgeenliga ärenden 
 • Diskussion kring säkerhetssituationen i vårt land och lanskap med tidigare riksdagsledamöterna Gunnar Jansson och Roger Jansson
 • Kaffeservering

Varmt välkomna!

 

- Styrelsen -

Anmälningar tas emot per e-post: rodakorsgarden@aland.net 

 

A G E N D A  -  i enlighet med RK:s avdelningsinstruktion 4 §

 

 1. Mötet öppnas av avdelningens ordförande.
 2. Väljs en ordförande och en sekreterare för mötet.
 3. Väljs två protokolljusterare för att justera protokollet från mötet.
 4. Väljs två rösträknare för mötet.
 5. Konstateras enligt närvarolista vilka som är närvarande vid mötet och fastställs deras rösträtt.
 6. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet. Fattas beslut om föredragningslistan för mötet.
 7. Fattas beslut om föredragningslistan för mötet.
 8. Antecknas till kännedom eventuella anmälningsärenden.
 9. Fattas beslut om antalet övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen inom de gränser som anges i 30 § 1 momentet i FRK-förordningen.
 10. Tillsätts vid behov en valnämnd för att förbereda de val som ska förrättas vid avdelningens höstmöte.
 11. Föredras avdelningsstyrelsens berättelse över avdelningens verksamhetsår 2021, vilken innehåller avdelningens styrelses översikt gällande avdelningens funktionella och ekonomiska situation samt bokslut för år 2021 och avdelningens verksamhetsgranskares granskningsberättelse.
 12. Fattas beslut om fastställande av avdelningens bokslut samt om beviljande av ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 13. Behandlas avdelningens förslag till tyngdpunkter i Ålands RK-distrikts verksamhet.
 14. Vårmötet avslutas.

Listan (pdf:en) kan skrivas ut från bifogade fil nedan.  

 

 

Efter att vårmötet avslutats hålls ett gemensamts SAMTAL under rubriken:

Finns det hot mot Finland och Åland nu när Ryssland invaderat Ukraina?

Ålands mångåriga riksdagsman, riksdagsrådet GUNNAR JANSSON, ger en bas för samtalet utifrån hans 20-år långa erfarenhet från rikspolitiken och internationell politik. Hans efterträdare i riksdagen Roger Jansson leder samtalet och kompletterar med sin insikt i vår situation. Fri diskussion och öppet för frågor i ett brett spektrum.

 

 

Nyheter

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 12-18 oktober 2020.

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 5-11 oktober 2020.

Här hittrar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 28 september - 4 oktober 2020.

 

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu