Ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen verkar lokalt med att sprida Röda Korsets principer och gör korta hjälpinsatser. Du som är mellan 15-29 år och intresserad av att ge hjälp kan komma med på våra möten och aktiviteter. Du kan vara med en gång eller varje gång, du gör det som passar dig bäst.

Som frivillig i ungdomsgruppen kan Du

  • vara med som ledare på barnläger, 
  • ge läxhjälp,
  • delta i sommargummikampanjen på festivaler,
  • lära dig första hjälpen,
  • leda en Reddie Kids barnklubb,
  • hjälpa till vid blodgivning,
  • samla donationer till katastroffonden på Hungerdagen,
  • utbilda dig till ungdomsdelegat och leda projekt här eller utomlands,
  • bli en vän för någon som behöver extra stöd  m.m.