Ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen verkar lokalt med att sprida Röda Korsets principer och gör korta hjälpinsatser. Vi har möten 2ggr/mån på Röda Korsgården och planerar tillsammans våra aktiviteter. Du som är mellan 15-29 år och intresserad av att ge hjälp i Mariehamn kan komma med på våra möten och aktiviteter. Du kan vara med en gång eller varje gång, du gör det som passar dig bäst.

Som frivillig i ungdomsgruppen kan Du

  • vara med som ledare på barnläger, 
  • ge läxhjälp,
  • delta i sommargummikampanjen på festivaler,
  • lära dig första hjälpen,
  • leda en Reddie Kids barnklubb,
  • hjälpa till vid blodgivning,
  • samla donationer till katastroffonden på Hungerdagen,
  • utbilda dig till ungdomsdelegat och leda projekt här eller utomlands,
  • bli en vän för någon som behöver extra stöd  m.m.