Henkisen tuen kriisiryhmä

Henkisen tuen ryhmä antaa viranomaisen pyynnöstä henkistä ensiapua traumaattisen kokemuksen jälkeen erilaisissa onnettomuus-, etsintä-, ja evakuointitilanteissa. Viranomaisilla ja julkisella sektorilla on tiedossa henkisen tuen hälytysnumero, josta käsin henkisen tuen organisointi tapahtuu. Henkisen tuen perusperiaatteena on turvallisuuden tunteen luominen tai sen palauttaminen. 
 
Vapaaehtoisten antama henkinen tuki on viranomaista tukevaa vapaaehtoistyötä. Myös ammattilaiset, jotka ovat vapaaehtoistehtävässä, voivat toimia maallikkoauttajina. Henkisen tuen tehtäviin eivät kuulu ammattilaisille kuuluvat tehtävät kuten jälkipuinti-istuntojen ohjaaminen. Ammattiapua tarvitsevat autettavat ohjataan ryhmän toimesta ammattiavun piiriin.
 
Ryhmä kokoontuu kuukausittain, ja tapaamisten tarkoituksena on ylläpitää valmiutta, vahvistaa ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä kehittää toimintaa koulutusten sekä yhteistyötapaamisten pohjalta.  Alueellinen verkostoituminen muiden lähikunnissa toimivien ryhmien kanssa on tärkeä osa toimintaa. Ryhmä on ns. puolisuljettu ryhmä, johon voi hakeutua  jäseneksi haastattelun perusteella.  Henkisen tuen päivystystoimintaan osallistuminen edellyttää jatkossa henkisen tuen koulutusta tai aiempaa kokemusta.