Varamummotoiminta

Osastossamme käynnistettiin syksyllä 2012 varamummotoiminta -pilottihanke Varkauden kaupungin tuella.

Varamummotoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa ”mummoikäinen” nainen tai mies haluaa vapaaehtoisesti olla osana alaikäisen lapsen ja hänen perheensä elämää. Varamummon tehtävä ei ole toimia ilmaisena lapsenvahtina tai kodinhoitajana, vaan nimenomaan rikastuttaa lapsen ja hänen perheensä elämää läsnäolollaan ja elämänkokemuksellaan. Varamummo voi ottaa isovanhempien paikan perheessä, jossa luonnollinen isovanhempisuhde puuttuu, tai täydentää olemassa olevaa isovanhempisuhdetta jos perheen omat isovanhemmat ovat kaukana tai muuten estyneitä.

Kuka voi alkaa varaisovanhemmaksi?

Varamummoksi -tai papaksi voi alkaa kuka tahansa, "mummoikäinen" nainen tai mies, jolla on aikaa ja mielenkiintoa sitoutua toimintaan.

Jos haluat perheellesi varamummon -tai papan, ota yhteyttä varamummotiimiimme!

Toimintaan voi ilmoittautua mukaan kaikenlaiset perheet, joissa on alaikäisiä lapsia. Välitämme mummoja myös perheille, joissa on erityislapsia. Maahanmuuttajataustaisille lapsille välitämme suomalaisia mummoja ja pappoja kotoutumisen tueksi. Varamummona tai –pappana voi toimia kuka tahansa luotettava ”mummoikäinen” nainen tai mies.

Punaisen Ristin varamummotoiminta pyörii samoilla periaatteilla kuin jo toimiva ystävätoimintakin. Me saatamme yhteen mummon tarpeessa olevan perheen sekä mummoksi haluavan vapaaehtoisen.

Punainen Risti kouluttaa toimintaan mukaan tulevat mummot ja tarjoaa heille jatkossakin tukea ja työnohjausta. Erityislapsiperheisiin haluavat mummot saavat syventävän lisäkoulutuksen erityislapsista, maahanmuuttajatoiminnasta kiinnostuneet saavat monikulttuurisen tietoiskun.

Varaisovanhemmille järjestetään noin kerran kuukaudessa ohjattuja vertaistuki-iltoja, sekä syventävää jatkokoulutusta tarpeen mukaan.

 

Ota yhteyttä!

  • Varamummotoiminnan yhteyshenkilö Raija Hartikainen, puh. 044 779 3949