Kontakt

Styrelsen 2021

Ordförande: Margita Lemström, 044 264 2583, margita.lemstrom@brev.fi

Viceoedförande: Torsten Ragnell, 040 511 4729, torstenragnell@hotmail.com

Sekreterare: Irina Pihlström, 044 240 5724, irina.pihlstrom@gmail.com

Kassör: Lars-Ove Backman, 040 020 2728, larre.backman@pp.inet.fi

Insamlingar: Margita Lemström, 044 264 2583, margita.lemstrom@brev.fi

Vänverksamhet: se vänverksamhet

Beredskap: Torsten Ragnell, 040 511 4729, torstenragnell@hotmail.com

Första hjälpen: Micaela Stolpe, 040 516 8506, micaela@2me.fi

Psykiskt stöd: Sofia Lindgren, 040 587 4691, sofialindgren@live.se

Blodgivning: se blodgivning

Ungdoms- och skolsamarbete: Jessica Backroos, 0400 178819, jessica.backroos@gmail.com

Medlemsmästare: Barbro Snellman, 050 374 9030, babo_s58@hotmail.com

Ledamot: Tavga Zahir, 044 018 0017, tavgazahir@hotmail.com

Ledamot: Liselott Ekman, ekmanliselott@gmail.com