Kontakt

Styrelsen 2020

Ordförande: Margita Lemström, 044 264 2583, margita.lemstrom@brev.fi

Viceoedförande: Torsten Ragnell, 040 511 4729, torstenragnell@hotmail.com

Sekreterare: Irina Pihlström, 044 240 5724, irina.pihlstrom@gmail.com

Kassör: Lars-Ove Backman, 040 020 2728, larre.backman@pp.inet.fi

Insamlingar: Anna Barlow, 040 326 6267, annambarlow@hotmail.com

Vänverksamhet: Liselott Ekman, ekmanliselott@gmail.com

Beredskap: Torsten Ragnell, 040 511 4729, torstenragnell@hotmail.com

Första hjälpen: Micaela Stolpe, 040 516 8506, micaela@2me.fi

Psykiskt stöd: Sofia Lindgren, 040 587 4691, sofia.e.lindgren@helsinki.fi

Blodgivning: Carina Ahlfors, 040 561 0214, cia.ahlfors@gmail.com

Ungdom- och skolsamarbete: Anna Barlow, 040 326 6267, annambarlow@hotmail.com

Mångkulturell verksamhet: Liselott Ekman, ekmanliselott@gmail.com

Medlemsmästare: Barbro Snellman, 050 374 9030, babo_s58@hotmail.com

Ledamot: Tavga Zahir, 044 018 0017, tavgazahir@hotmail.com