Vänner

Vill du komma med i vår vänverksamhet? Behovet är stort och avdelningen behöver flera vänner. Du får utbildning och en meningsfull och givande uppgift. Ytterligare instruktioner för vänverksamhetens frivilliga hittar du på www.rodakorset.fi

Tveka inte utan kontakta

tel. 040 367 2297 varje torsdag kl. 10-14

Har du tid?
Vill du hjälpa dem som upplever ensamhet?
Kom med Röda Korsets vänverksamhet nätverk- eller telefonsamtal, eller ansikte mot ansikte.

Vi erbjuder gratis utbildning för vänskap som interaktiv onlineutbildning.

https://rednet.rodakorset.fi/node/66052