Vänner

Vill du komma med i vår vänverksamhet? Vill du bli en vän eller behöver du en vän? Kontakta

Liselott Ekman, tel. 040 360 8542 varje torsdag kl. 10-14