Vänner

Vill du komma med i vår vänverksamhet? Behovet är stort och avdelningen behöver flera vänner. Du får utbildning och en meningsfull och givande uppgift. I dagens läge är verksamheten lite avvikande från tidigare och ytterligare instruktioner för vänverksamhetens frivilliga hittar du på www.rodakorset.fi

Tveka inte utan kontakta

Camilla Ragnell, tel. 040 365 6931 varje torsdag kl. 10-14