Nyheter

Höstmöte den 18.11.2021 kl. 18.30 på Basen

Stageenligt höstmöte.

Första hjälpen-gruppen demonstrerar defibrillator och återupplivning.

Kafebjudning.

Välkommen med!

  • 14.11.2021 18:48
  • Margita Lemström

Behöver du hjälp med matanskaffning. Våra frivilliga kan hjälpa dig vid behov. Kontakta

Sofia Lindgren

kl 10-12

per tel. 040 587 4691

e-post: sofialindgren@live.se

  • 9.4.2020 13:16
  • Margita Lemström