Anmäl din avdelning till övningen

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila
 
Blixtstart 2016 börjar nu. Anmäl din avdelning senast i slutet på januari!
 
 
Varje avdelning anmäler en kontaktperson för Blixtstart och till dennes e-postadress skickas aktuella nyheter och tips för organisationen av övningen (cirka 3–4 nyhetsbrev) under våren och början av hösten. Kontaktpersonens uppgift är att förmedla informationen vidare till övriga personer vid avdelningen. Information om avdelningens anmälan samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer ges i kommunikationssyfte till distriktets kontaktperson och centralbyråns projektchef Petra Alijärvi.
 
Övningens informationsbank under hela planeringen är den här RedNet-gruppen och alla som hör till övningens planeringsgrupp bör gå med i gruppen.