Insamlingssäkerhet

Insamlingssäkerhet är en grundförutsättning för insamling.  Det ligger i såväl  Röda Korsets, insamlares och bidragsgivares intresse att man tar väl hand om insamlingssäkerheten. Väl utförda insamlingar skapar en positiv bild av vår organisation och ökar bidragsgivares förtroende till Röda Korset.

 

Kom ihåg att:

 •       Avdelningsstyrelsen ansvarar för insamlingar gjorda i Röda Korsets namn.
 •       Insamlingsledaren ansvarar för insamlingar och dess utrustning.  I dennes frånvaro bör man utse en vikarie.
 •       Insamlingsutrustningens utlämning och returnering bokförs.
 •       Insamlare bör alltid ha insamlingsårets insamlingskännetecken, Finlands Röda Kors insamlingsväst, bössa (med årets                           insamlingstillståndsdekal och sigill av Finlands Röda Kors) samt basuppgifter om insamlingen.
 •       Insamlares personuppgifter kontrolleras och skrivs in på personuppgiftsblanketten för insamlingens deltagare. Insamlare signerar bössans mottagning och returnering i blanketten.
 •       Om man inte känner insamlaren, identifieras hen med ett personbevis med bild. Man bör ha kännedom om skolors och företags kontaktpersoner
 •       I samband med insamlingarna måste man trygga frivilliga insamlares trygghet bland annat genom tillräckliga anvisningar. Alla Röda Korsets insamlare är försäkrade.
 •       Lågstadie-elever samlar in med en vuxen, högstadie-elever parvis. Gymnasie-elever kan också samla in ensamma.
 •       I en gatuinsamling använder man alltid låsta, beseglade plastbössor och tunnor.
 •       Kalla bössor bör alltid fästas med en kedja/vajer.
 •       Pappbössor kan användas endast i kontrollerade utrymmen inomhus, exempelvis på arbetsplatser eller i skolklasser.
 •       Bössorna returneras huvudsakligen dagligen. Med skolor och företag kommer man separat överens om returneringen.
 •       Insamlingsutrustning bör bevaras noggrant både under insamlingar och där emellan. Det bör även framhävas för skolor och företag att insamlingsutrustningen inte får lämnas utan bevakning.
 •       Om insamlingsutrustning inte returnerats måste detta genast utredas. Missbruk brottsanmäls. Man bör också alltid informera distriktets insamlingsledare om att insamlingsutrustning har försvunnit.
 •       Bössor töms alltid med två personer på plats.
 •       Pengarna transporteras i skyddspåse till bank så snabbt som möjligt.
 •       Vid utgången av insamlingsperioden förstörs insamlingstillståndsdekalerna och en förstörningsredogörelse inkluderande dekalernas tillståndsnummer, skickas till insamlingsledaren.
BilagaStorlek
PDF icon Insamlarens personuppgifter 2016.pdf55.16 KB