Underhåll av insamlingsutrustning

Röda Korsets officiella insamlingsutrustning består av insamlingsbössor av papp och plast samt insamlingslistor. Dessutom har några avdelningar insamlingstunnor.

En ikraftvarande insamlingstillståndsdekal bör finnas på varje insamlingsverktyg.

Pappbössor kan endast användas i kontrollerade utrymmen inomhus, exempelvis i skolklasser.

Utlämning av insamlingsutrustning till insamlare

Man håller en lista över insamlingsutrustningen med information om insamlingsverktyget, dess tillståndsdekal eller listnummer, till vem det har tilldelats samt utlämnings- och returneringsdatumen. I samband med utlämningen av insamlingsutrustningen identifierar man mottagaren med identitetsbevis med bild och skriver in personuppgifterna på gatuinsamlarens personuppgiftsblanketten som insamlaren med sin egen underskrift bekräftar. Också returnering bekräftas med underskrift.

Per post kan man skicka insamlingsutrustningen endast på grund av beställning och man bör känna  ansvarspersonen.

Insamlares utrustning

Varje insamlare bör ha en insamlingsväst på sig och ett namnkort för frivilliga med insamlarens namn. På bössan bör det finnas en insamlingstillståndsdekal som är i kraft och Röda Korsets sigill. I gatuinsamlingen används låsta, beseglade plastbössor och -tunnor. Gamla insamlingsvästar (med den gamla logon Finlands Röda Kors) bör icke användas. De gamla västarna returneras via distriktet till centralbyrån för att återanvändas.

Avskaffande av insamlingsutrustningen i slutet av insamlingstillståndsperioden

Engångs eller tillfällig insamlingsutrustning avskaffas i närvaro av två personer i slutet av insamlingen eller tillståndsperioden. Ett protokoll förs över  avskaffandet och det levereras till distriktet i början av nästa år. Förra årets använda insamlingslistor och tillhörande protokollutdrag levereras till centralbyråns arkiv i början av nästa år. Insamlingslistorna är bokföringsmaterial och bör i enlighet med bokföringslagen behållas sex år efter redovisningsperiodens slut.