Redovisning av intäkter

Intäkternas betalning till banken

Insamlingsintäkterna betalas direkt till centralbyråns insamlingskonto genast efter insamlingen eller enligt separat angiven tidtabell. Från katastroffondens insamlingar, såsom från Hungerdagen, redovisas intäkterna till katastroffondens konto.  Insamlingar för verksamheten i hemlandet, såsom Bättredag-insamlingen, redovisas till insamlingskonto för hemlandets insamlingar.

På varje insamlings egna sidor finns en lista över avdelningarnas referensnummer för olika insamlingar och banköverföringsblanketter med påförhand ifyllda kontonummer. Ifall det handlar om en allmän obunden insamling för katastroffonden, alltså avdelningen exempelvis har bössorna i butikens kassor året runt, används referens för avdelningens obundna katastrofinsamling. Avdelningarnas referensnummerlista är bifogad nedan på sidan.

Katastroffondens kontonummer

OP FI52 5000 0120 4156 73,  OKOYFIHH (huvudbanken)
Aktia FI18 4055 1110 0013 97, HELSFIHH
Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05, DABAFIHH
Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25, HANDFIHH
Nordea FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH
S-Pankki FI91 3939 0012 3129 30, SBANFIHH
Suupohjan Osuuspankki FI63 4730 4720 0301 89, HELSFIHH
Ålandsbanken FI24 6601 0001 0027 99, AABA FI 22

Kontonummer för insamlingar för verksamheten i hemlandet

OP FI29 5000 0120 4156 99, OKOYFIHH,  (huvudbanken)
Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63, DABAFIHH
Nordea FI29 1572 3000 3727 30, NDEAFIHH

S-banken tar emot redovisningar av nödhjälpsinsamlingen kostnadsfritt
Säkerhetspåsarna kan också inlämnas till alla S-gruppens Ägarkundtjänst- och S-banksenheter eller till andra serviceställen som skriftligen överenskommits separat med enskilda regionhandelslag tillsvidare. Distriktet eller avdelningen kommer överens om separata avtal med regionhandelslagen skriftligen, till exempel per e-post. Som bilaga finns en närmare anvisning om inlämning av säkerhetspåsarna.  

Andelsbankerna tar i regel emot säkerhetspåsar
Bakom länken kan du söka de Andelsbankskontor, som har kassatjänster och borde ta emot säkerhetspåsar året runt. 100 % service kan inte utlovas, varför det lönar sig att kolla saken på förhand.

Täckning av möjliga försäljningskostnader

Man måste avskilja försäljningsintäkter från insamlingsintäkter. Om försäljningen förorsakar kostnader för avdelningen kan man dra av dessa från försäljningsintäkterna. Om försäljningen inbringar förlust täcker avdelningen kostnaderna med sina egna resurser.

Försäljningskostnaderna bör skrivas in i avdelningens bokföring. Det finns tre alternativ för redovisning av  försäljningsintäkter:

a)      Betala försäljningskostnader från kontantkassan och redovisa vinsten direkt till katastroffonden. Kom ihåg att bifoga kvitton över försäljningskostnaderna till avdelningens bokföring.

b)      Överför en, för täckandet av försäljningskostnaderna, tillräcklig summa till avdelningens konto och betala försäljningskostnaderna från avdelningens konto.

c)       Redovisa hela försäljningskassan till avdelningens konto. Betala kostnaderna och redovisa differensen till katastroffonden.

 

Redovisningsblankett till distriktet efter insamlingen

Efter varje insamling bör man leverera en redovisningsblankett till distriktet med separata insamlings- och försäljningsintäkter och möjliga intäkter från skolinsamlingar samt antalet insamlare som deltagit. Redovisningsblanketten hittar man på insamlingens egna RedNet-sida.