Första Hjälpen

"Första Hjälp-bilen"

Första hjälpen-gruppen har som mål att inleda regelbundna träffar där gruppmedlemmarna  träffas för att upprätthålla sina kunskaper och utvecklas.Gruppen deltar även i utbildning och utfärder. 

Gruppen behöver alltid nya, aktiva medlemmar och vi söker också en frivillig som kan tänka sig vara gruppledare, eller dela på gruppledarskapet.

Utöver gruppträffarna så deltar gruppens medlemmar i Första Hjälpen-jourer på olika evenemang runtom i Vasa med omnejd. På jourerna sköter medlemmarna om omplåstring av små skador som kan uppstå, har kunskap i hur man gör vid nödsituationer och finns till hands för att evenemangsdeltagarna ska känna sig trygga.

Under år 2019 deltog gruppen i 12 jourer. Gruppen kan även gå ut till skolor för att berätta om första hjälp åt skolelever eller hålla morgonsamlingar kring temat. 

Är du intresserad av att dela i verksamheten? Ring/skicka sms till 050 581 5902 eller skriv till vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi, så kontaktar vi dig!