Vasa svenska

"Jul i Sinnet insamling"
"Vändagen 2018"
"Veckan mot Rasism 2017"
Plats:
Sandögatan 8, 65100, Vasa
Telefon: 
0505017015
E-post: 
vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi

Välkommen till
Röda Korset
Vasa svenska avdelning

Vi är en av landets största svenskspråkiga avdelningar med 379 medlemmar.
Vi välkomnar varmt med flera medlemmar! 

Vasa svenska avdelning grundades 15 oktober 1951.

Styrelsen 2021

Ulf Lassander                  
Ordförande
Victoria Nylund
Vice-ordförande
Alf Granfors
Kassör
Viveca Salminen
Sekreterare
Solveig Nylund
Ansvarig för vänverksamheten
Caroline Nordman-Granholm
Miriam Lindfors Elisabeth Kronman
Ansvarig för Damkommittén

Siri Sundblom

Emil Kivistö

Nyheter

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

P.g.a rådande läge gällande coronaviruset hålls avdelningens vårmöte online via Microsoft Teams onsdagen den 31.3 kl 19.00

Beredskapsövningen ”Midvinter” har genomförts planenligt av Vasa svenska
avdelning.
I övningen deltog 12 personer som frk-personal, samt 10 äldre som evakuerade
och 3 ungdomar. Bland frk-personalen fanns både medlemmar i avdelningen
och 5 frivilliga.
2 personer evakuerades från egnahemshus utanför Vasa centrum, 2 från höghus
i centrum, och övriga från serviceboendet Carl & Carolina i centrala Vasa.
Däribland fanns även 4 personer i behov av hjälpmedel såsom kryckor och rollatorer.

Evenemang

Inga händelser just nu.