Hjälp i vardagen i Corona-tider

Isolerad och behöver någon som går ärenden?
Sitter du i karantän på grund av coronavirus-smittorisken eller är du sjuk så att du inte kan sköta dina vardagsärenden? Hör du till en riskgrupp som inte bör gå ut bland folk, men har ingen som kan gå och handla åt dig? Eller känner du någon som sitter isolerad och behöver hjälp?
Röda Korset Vasa svenska avdelning har startat en hjälpring av frivilliga, som kan ställa upp om du behöver hjälp med att handla mat eller hämta ut medicin från apoteket.
OBS! Vi hanterar varken kontanter eller kort, utan fakturerar uppköpen i efterskott.
Ring oss på 050 501 7015 och berätta hurdan hjälp du behöver,
eller skicka e-post till vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi
 
Kontaktperson: Solveig Nylund, Koordinator för vänverksamheten och Hjälpringen