Ensiapuryhmä

Ensiapupäivystyspyynnöt: 0400 878 910 tai toimisto@sprvaasa.fi

Otathan huomioon, että ensiapupäivystäjämme ovat vapaaehtoistoimijoita ja teet päivystyspyynnön vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Kiitos.

OHJEET PÄIVYSTYKSEN TILAAJALLE

1) Tilaajalla on velvollisuus toimittaa kaikki asianmukainen tieto päivystyksestä ennen päivystyssopimuksen laatimista. Tärkeitä ovat mm. arvioitu henkilömäärä, päivystyspaikka ja sen varustelu, mahdolliset tapaturma/sairaskohtausriskiä lisäävät tekijät esim. asiakkaiden ikä (pienet lapset tai vanhukset), alkoholin käyttö yms.

2) Päivystystilan tulee olla hyvin valaistu, lämmin ja tilava.  Autettavat tulevat tarvittaessa saada makuulle ja heidän yksityisyytensä on pystyttävä suojaamaan. Päivystystilassa tulee olla vettä ja saniteettitilat, tai niiden tulee olla päivystystilan läheisyydessä. Jos sopivaa tilaa ei pystytä järjestämään vaan päivystyspaikkana toimii esim. osaston teltta sen käytöstä laskutetaan erikseen. Päivystyspisteen tulee sijaita paikassa, josta on helppo tarvittaessa poistua esim. kiireellisessä hätätilanteessa. Mikäli tila on luvattu järjestää, mutta se ei päivystykseen saavuttaessa olekaan käytettävissä, kaksinkertaistetaan esimerkiksi teltan käytöstä tulevat kulut.

3) Päivystyksen tilaajan tulee järjestää päivystäjille ateria tai maksaa ateriakorvaus yli neljän (4) tunnin päivystysosuutta kohti. Ateriakorvaus on 9 €/päivystäjä. Yli kahdeksan (8) tunnin päivystyksistä tulee saada kaksi lämmintä ateriaa tai 18 €/päivystäjä ateria korvaus. Ruoan tarjoaminen harjoittelijoille on vapaaehtoista.

4) Tilaajalla on oikeus päättää, haluaako hän ottaa tilaisuuteen päivystysharjoittelijoita. Hänellä on myös oikeus kieltää seksuaaliterveystyön tai päihdetyön tekeminen sekä muiden SPR:n toimintamuotojen esille tuominen tilaisuudessa. 

5) Päivystäjät käyttävät hyvin erottuvia punaisia päivystysasuja, joissa on Punaisen Ristin tunnukset. Mikäli tilaaja toivoo käytettäväksi juhla-asua, tulee siitä mainita sopimusta tehdessä. Tällöin päivystäjät pukeutuvat tummaan pukuun/tummiin housuihin ja ovat tunnistettavissa rintapieleen/kaulalle kiinnitetystä kuvallisesta päivystyskortista tai Punaisen Ristin liivistä.

6) Jos päivystys peruuntuu päivystyksen tilaajan toimesta kolme vuorokautta tai myöhemmin ennen päivystyksen ajankohtaa, laskutetaan päivystyksen loppusummasta puolet järjestelykuluina. Jos päivystys perutaan ensiapuryhmän toimesta sopimuksen teon jälkeen, on ryhmän velvollisuus yrittää järjestää korvaava ensiapupäivystys (päivystäjämäärä, mahdollinen päivystysauto ja -teltta jne.) ko. tilaisuuteen.

 

TERVETULOA VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI ENSIAPU- JA ENSIHUOLTORYHMÄÄN!

Ensiapu- ja ensihuoltoryhmä on kaikille ensiavusta ja ensihuollosta kiinnostuneille avoin ryhmä. Ryhmä järjestää noin kahdesti kuukaudessa ryhmäiltoja, joissa harjoitellaan ensiapua ja henkisen tuen antoa sekä näihin liittyviä taitoja erilaisten harjoitusten, vierailijoiden, luentojen ja tutustumiskäyntien avulla. Pohjatietoja tai -taitoja ei vaadita, ja tarvittaessa ryhmä tarjoaa koulutusta. Ryhmässä noudatetaan kansainvälisen Punaisen Ristin periaatteita, ja ryhmäläisille suositellaan Suomen Punaisen Ristin jäsenyyttä.

Riittävästi kouluttautunut ryhmäaktiivi voi osallistua vapaaehtoisena päivystystehtäviin. Ensiapupäivystyksiä järjestetään tilauksesta erilaisiin tapahtumiin, esim. konsertteihin tai urheilutapahtumiin, joissa vapaaehtoiset ensiapupäivystäjät huolehtivat tapahtuman ensiavusta ja ohjaavat heidät tarvittaessa lisäavun piiriin. Päästäkseen ensiapupäivystäjäksi tulee vapaaehtoisen olla vähintään 18-vuotias SPR:n jäsen, osallistua aktiivisesti ryhmäiltoihin, olla suorittanut EA1- ja ensiapupäivystäjän peruskurssit ja omata sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, että pystyy antamaan hätäensiapua myös vaativissa tilanteissa.

Aktiivisesti ensiapuryhmän toimintaan osallistuva vapaaehtoinen voi halutessaan liittyä myös hälytysryhmään. Hälytysryhmä toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta viranomaisten tukena erilaisissa hälytystilanteissa, kuten onnettomuuden sattuessa tai kadonneen etsinnässä. Hälytysryhmään osallistuvan on suositeltavaa käydä esimerkiksi etsintäkurssi ja/tai henkisen tuen peruskurssi tai muita soveltuvia kursseja.

Ensiapu- ja ensihuoltoryhmä kokoontuu noin kahdesti kuukaudessa ryhmäiltoihin osastomme kerhotiloihin osoitteessa Kauppapuistikko 26 tai teamsissa. Illat järjestetään aina maanantaisin klo 18.00. Vuoden 2021 kokoontumiset: 18.1, 8.2.,15.2, 15.3, 12.4, 19.4, 17.5, 16.8, 23.8, 13.9, 20.9.,11.10, 18.10, 15.11, 29.11 ja 13.12.

Tervetuloa uudet ja vanhat ryhmäläiset!

Kaikilla avoimet Facebook-sivut löytyvät nimellä SPR Ensiapuryhmä Vaasa.

Lisätietoa toiminnasta: 

puh. 0500 345 193 tai: sprvaasaensiapu@gmail.com tai Facebook-sivulla.