Vändagen 2022

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

 

Vändagen – Alla hjärtans dag – är en av de viktigaste kampanjerna för Finlands Röda Kors under året 2022.Ensamheten har tilltagit under coronatiden och därför behövs vändagskampanjen nu ännu mera.

Då visar vi på olika håll i landet hur mångfacetterad vår vänverksamhet är och berättar hur den kan ge nytt innehåll åt såväl en ensam farfar som en sökande ung människa.

I samband med vändagen lindrar vi ensamhet och visar vilken styrka som finns i vänner och gemenskap. Lyft alltså upp ert värdefulla arbete och bjud in ortsbor att ge verksamheten sitt stöd och delta i den – som medlemmar, givare och frivilliga. 

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu