Krisen i Ukraina

Ukraina Röda Korset
Fotograf: Ukraina Röda Korset

Ukraina-sidorna fungerar som informationsbank för Röda Korsets frivilliga i anknytning till Ukrainakrisen.  På undersidorna hittar du bland annat ofta ställda frågor, anvisningar för psykiskt stöd och tilläggsinformation om nödhjälpsinsamlingen.  Mera information om Röda Korsets verksamhet i Ukraina finns också här https://www.rodakorset.fi/finlands-roda-kors-startar-en-nodhjalpsinsamli....

Nyheter

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela

Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd från centralbyrån till gemenskapliga mathjälpsevenemang och till barn och unga. Evenemangen ska vara öppna i synnerhet för alla som har flytt från konflikter eller förföljelser. För att få stöd förutsätts att avdelningen aktivt har bjudit in till att delta samt att evenemanget också har annonserats på olika språk.

Bifogat finns evenemangsmodeller med tips för att organisera.