Vanliga frågor

Svaren på ofta ställda frågor uppdateras kontinuerligt.  På sidorna publiceras också nya ofta ställda frågor.  Svaren kan användas, om de frivilliga får frågor om Ukrainakrisen och det biståndsarbete som Röda Korset utför.

Uppdaterats 9.3.2022

F: Har Finlands Röda Kors biståndsarbetare i Ukraina? 

S: Biståndsarbetarna inom logistik Juha Niininen och Toni Laitinen kommer att arbeta utanför Ukraina och att säkerställa att den materiella hjälpen kan lagras, transporteras och levereras till de hjälpbehövande. Hilkka Hyrkkö hjälper för sin del med kommunikationen om Röda Korsets biståndsarbete.
  
F: Hur hjälper Finlands Röda Kors i Ukraina? 
  

S: Finlands Röda Kors har under flera år förmedlat hjälp till Ukraina via internationella Röda Korset. Internationella Röda Korset förmedlar hjälp till de som behöver. Hjälpen tryggar människornas basbehov. Röda Korset förmedlar vatten, mat, skydd och hälsotjänster.  Röda Korset hjälper också till i sökandet efter saknade. 

Finlands Röda Kors beviljar med stöd av sina bidragsgivare en miljon euro för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina (3.3.). Finlands Röda Kors har donerat (25.2.) 100 000 euro från katastroffonden till internationella Röda Korset för hjälp till de som lider av konflikten i Ukraina. Tidigare i februari beviljade utrikesministeriet en finansiering på en miljon euro till internationella Röda Korset via Finlands Röda Kors.   
  
F: Hur kan jag hjälpa ukrainare? / Kommer FRK att starta en insamling till förmån för ukrainare? 

S: Röda Korset har startat en insamling för att hjälpa ukrainare. Du kan donera till Finlands Röda Kors katastroffond. Medlen i katastroffonden används för att hjälpa offer för konflikter eller naturkatastrofer i hela världen.  Här kan du donera till katastroffonden: 

https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/ 

F: Kan stödet öronmärkas för Ukraina? Vårt företag vill uppmuntra människor och andra företag att stöda Ukraina.   

S: Röda Korset har starta en insamling för att hjälpa ukrainare. Du kan donera till Finlands Röda Kors katastroffond.  Medlen i katastroffonden används för att hjälpa offer för konflikter eller naturkatastrofer i hela världen.  Donera här till katastroffonden 

https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/  
 
F: Kan man via Blodtjänst donera till Ukraina? 
  
Vi har inte möjlighet att skicka blodprodukter eftersom de kräver specialtransport och speciella förvaringsförhållanden. Blodprodukterna (röda blodkropps- och blodplättsprodukter) klarar inte långa transporter och de kan inte förvaras längre tider. För att de ska kunna lagras ställs också mycket specifika krav på temperaturen i omgivningen för att de inte ska förstöras. Därför strävar man alltid efter att få blodprodukter i den omedelbara närheten av katastrofen.

F: Hur har Röda Korset förberett sig på en omfattande migration till Finland? Finns det plats i mottagningscentralerna? 

S: Sannolikt är att Ukraina och dess grannländer i första hand får ta hand om och hjälpa människor som söker skydd. Vi har ändå förberett oss på att vid behov stöda myndigheterna vid mottagande av människor som söker skydd på grund av konflikten.  Vi kan svara på myndigheternas behov och öka vår mottagningskapacitet mycket snabbt.      

K: Hur hjälper Finlands Röda Kors i hemlandet? 

S: Röda Korset har ständig beredskap att hjälpa i hela landet. Vår hjälp riktar sig direkt till dem som behöver den, vi stöder också myndigheterna vid olyckor och i störningssituationer. Vi följer aktivt med situationen. Vi stöder också medborgarnas psykiska välmående och kristålighet.  Vi informerar om läget och ger råd om hur man kan ge psykiskt stöd.