OMA Röda Korset och krisen i Ukraina

Oma Röda Korset betjänar organisationens totalberedskap och mottagande av nya frivilliga. 

De som vill vara med och hjälpa uppmuntras att skapa en profil i Oma. Därigenom går avdelningarna information om bland annat frivilligas intressen, kunskaper och färdigheter, samtidigt som avdelningen också erhåller de nya frivilligas kontaktuppgifter.

Oma finns på adressen oma.rodakorset.fi > Oma Röda Korset-systemet

Det finns flera sätt att utnyttja Oma inom avdelningen.

1. Skapa ett evenemang kring en bössinsamling inom avdelningen

Genom att skapa ett evenemang för att ordna en bössinsamling kan ni bjuda in era frivilliga och nya hjälpare att delta som bössinsamlare. Genom att annonsen sprids i sociala medier, t.ex. på Facebook, får insamlingen mer synlighet. Ni kan också ta emot bössinsamlingsanmälningar via evenemanget i Oma.

2. Skapa en öppen grupp ”Hjälp i krisen i Ukraina – xxx avdelning” i Oma

De frivilliga som särskilt vill hjälpa med krisen i Ukraina kan hänvisas till den öppna gruppen. Frivilliga kan ansluta sig till en öppen grupp utan separat begäran. När ni har samlat alla frivilliga som vill hjälpa i en grupp blir det lättare för er att sprida information om eventuella kommande hjälpuppgifter med anknytning till krisen i Ukraina. Det är också möjligt att till exempel länka ett insamlingsevenemang direkt till gruppen.

3. Skicka meddelanden till hela avdelningen

Genom avdelningens administration kan ni skicka ett meddelande till hela avdelningen och berätta vad som pågår i avdelningen i anknytning till krisen i Ukraina. Det är möjligt att i ett meddelande tillägga länkar till Omas evenemangsmeddelanden kring bössinsamlingar och andra öppna hjälpuppgifter. Det går också att skicka ett motsvarande meddelande till alla gruppledare inom avdelningen.

4. Skapa verksamhetsgrupper för frivilliga som redan har hittat sitt sätt att hjälpa

Det lönar sig att skapa egna verksamhetsformsspecifika verksamhetsgrupper för frivilliga som aktivt sysslar med hjälpuppgifter som anknyter till krisen i Ukraina. På det sättet blir det möjligt att kommunicera direkt med exempelvis aktiva bössinsamlare eller frivilliga som sysslar med eventuella uppgifter kring mottagande av flyktingar.

Hjälp och stöd för användning av Oma samt råd i problem finns på RedNet: > Omas stödsidor på Rednet