Krigets Lagar

Även krig har regler

Kriget i Ukraina väcker oro och chock både hos oss vuxna och även hos barn och ungdomar.  Informationen om konflikter i världen baserar sig ofta på nyhetsrubriker, som väcker mycket diskussion, så även nu i fallet Ukraina.  Med hjälp av läromaterialet Även krig har regler kan du själv bekanta dig med krigets lagar, mediernas betydelse vid krig och bland annat barnens ställning i en krigssituation.  Andra teman i helheten på åtta delar är bland annat krigsförbrytelser, humanitärt biståndsarbete i krigsområde, krigsfångar och på flykt från krig. 

Helheten innehåller också intervjuer med sakkunniga och olika uppgifter. När du loggar in uppe till höger som lärare, få du närmare anvisningar om användning av materialet och svar på frågorna med mera. Att berätta om krigets lagar är en av Finlands Röda Kors uppgifter.   Du kan förmedla information om läromaterialet till samarbetsskolor och läroanstalter (högstadier, andra stadiet och högskolor/vuxenstuderande). 

Med hjälp av helheten kan lärarna diskutera med eleverna om dessa aktuella teman som ungdomarna har ett behov av att diskutera.  Tack för att du är med och för framåt budskapet om att även krig har regler. 

Läs mer https://sproppimateriaalit.fi/web/site-29701/state-jurdimbreiwe6mi/front...