Utbildningar och webinarier

På denna sida samlar vi information och allmänna tips om utbildningar och webinarier under Ukraina-konflikten.

Allmänna utbildningsmaterial om Röda Korsets verksamhet:

 • För att berätta om Röda Korset för nya frivilliga kan vi använda utbildningsmaterialet ”Nyfiken på Röda Korset”. Utbildningen ger en bild av Röda Korset som organisation och vår frivilligverksamhet. Utbildningens material och anvisning för utbildaren finns här: ”Nyfiken på Röda Korset”
 • Nya frivilliga kan även uppmuntras att bekanta sig med Röda Korset genom självstudiekursen ”Välkommen till vår gemensamma berättelse”. Kursen tar ungefär 30 minuter att utföra. Nätkursens material finns under denna länk och kursen kan göras på svenska, engelska eller finska.

Avdelningarna kan även utbilda frivilliga och verksamhetsgrupper med hjälp av följande utbildningar.

 • Grundläggande utbildning i hjälpberedskap ger verktyg och information om avdelningens beredskap och vad beredskapsverksamhet i avdelningen är i praktiken. Utbildningens material och anvisningar för utbildarna finns här: Grundläggande utbildning i hjälpberedskap
 • Med i avdelningens verksamhet anmäler sig människor med olika bakgrund. Utbildningen ”Mångfald i frivilligverksamheten” ger avdelningens frivilliga en möjlighet att diskutera och fundera med vilka åtgärder avdelningens verksamhet är öppen, medryckande och uppmärksammar alla. Utbildningens material och anvisningar finns här: Mångfald i frivilligverksamheten
 • Behovet av psykiskt stöd har ökat i och med konflikten i Ukraina. Avdelningen kan ordna en tre timmars kurs ”Pyskiskt stöd för vänner, Ukraina” för de som fungerar som frivilliga vänner. Materialet är modifierat och det har lagts till information om hur hantera känslor kring konflikten. Be om hjälp av en frivillig vänutbildare att ordna kursen. Utbildningens material och anvisning finns här: Psykiskt stöd för vänner, Ukraina 
 • I allt hjälparbete är det även viktigt att stödja de frivilligas välbefinnande. Resursdagen för frivilliga är en temadag kring välbefinnande, ork och beröm. Syftet med temadagen är att ge utrymme för utbyte av erfarenheter och kamratstöd samt öka de frivilligas förmåga att förstå vikten av gränsdragning mellan sina olika livsroller. Alla FRK:s utbildare och anställda kan leda resursdagen och är avsedd för alla frivilliggrupper. Materialet för Resursdagen för frivilliga
 • Kurser och utbildningar inom arbetet för migration kan användas som stöd i Ukraina-konflikten. Be om hjälp av en utbildare inom migrationsarbete (tidigare mångkulturutbildare). Utbildningsmaterial för kurser inom arbete för migration finns här och är till användning för utbildare inom migrationsarbete. Följande utbildningar kan ordnas: 
  • Som stöd för integrationen (grundkurs, bra utbildning att erbjuda som första utbildning)
  • Papperslösa och Röda Korset 
  • Vidarebosatta och Röda Korsets stöd 

Observationer innan utbildningen 

Innan utbildningen eller webinariet är det bra att minnas några saker. 

 • Nya frivilliga anmäler sig till OMA Röda Korset. Därför är det viktigt att alla utbildningar och webinarier samt infotillfällen finns som evenemang i OMA Röda Korset. Här finns anvisningar och tips att använda OMA
 • Det är även viktigt att göra anmälan om utbildningar och webinarier till Studiecentralen Sivis Sivisverkko. 

Allmänna tips vid ordnandet av distansutbildningar och webinarier

Observera följande då du arrangerar ett evenemang via Teams: 

 • Dela mötets deltagarlänk bara till de som på förhand anmält sig. Framförallt vid tillfällen med jätte många deltagare lönar det sig att ändra inställningarna för mötet på förhand. Då blir själva tillfället smidigare för alla. Med dessa åtgärder kan du förhindra störningar under möten och webinarier. Du kommer åt att ändra inställningarna genom att öppna mötet via Teams kalendern och välja ”Meeting options”. 
 • Dessa saker lönar det sig att kolla på mötets inställningar innan ett möte med jätte många deltagare
  • Tillåt möjligheten att presentera och dela skärm enbart åt de personer som behöver det.
  • Stäng av deltagarnas mikrofoner och videon.
  • Ifall det deltar mer än tiotals deltagare så ta bort inställningen att deltagarna väntar i lobbyn, anmälan om att släppa in deltagare från lobbyn stör lätt tillfället. 
  • Vid behov kan du även fundera ifall du vill ha diskussionsforumet (chatten) aktiverad eller avstängd. Ifall det är många deltagare kan det vara svårt för presentatörerna och deltagarna att koncentrera sig om diskussionen är väldigt aktiv. 

Aktuella utbildningar och webinarier?

Vi samlar information om riksomfattande utbildningar och webinarier kring Ukraina-konflikten på denna sida