Aktuella utbildningar och webinarier

Sidan är under arbete. Vi lägger upp information om utbildningar då information finns tillgänglig. 

PSYKISKT STÖD

 

VÄNVERKSAMHET

Information om finskspråkiga utbildningar och webinarier finns här

Materialet från allmänna infotillfället för frivilliga 8.3.2022 finns som bilaga nedan.