Dataskydd

 

 

På denna sida finns dataskyddsmaterialet för avdelningar.  

 

Med dataskyddet avses behandling av personuppgifter som vi som organisation har förbundit oss att göra i enlighet med lagen och förordningarna och med respekt för människornas integritet. 

Huvudprinciperna för dataskyddet 

  • ·         I regel är avdelningen personuppgiftsbiträde för Röda Korsets räkning och inte en självständig personuppgiftsansvarig. Detta gäller i synnerhet personuppgifter om medlemmarna, de frivilliga och de hjälpbehövande/klienterna.
  • ·         Det finns riksomfattande registerbeskrivningar av den behandling av personuppgifter som görs för Röda Korsets räkning.
  • ·         Avdelningen ansvarar för att

o    endast nödvändig information samlas in

o    individen informeras om ändamålet med användningen av personuppgifter

o    personuppgifterna endast används i de syften som anges i registerbeskrivningen 

o    personuppgifterna behandlas på ett datasäkert sätt

o    gammal/onödig information inte förvaras

o    personuppgifter inte lämnas ut utanför organisationen innan man har säkerställt att det är tillåtet

o    e-postkommunikation görs med respekt för mottagarens integritet.

·         På organisationens webbplats för dataskydd, www.rodakorset.fi/dataskydd, beskrivs behandlingen av personuppgifter i hela organisationen. Hänvisa frågeställarna dit. 

·         Om du behöver mer information, ta i första hand kontakt med kontaktpersonen för dataskydd i ditt distrikt.

 

Registerbeskrivningar

I register- och dataskyddsbeskrivningarna anges hur kundernas personuppgifter används och samlas in. Beskrivningarna har utarbetats som skydd för kunderna, för att garantera behandlingens transparens och de bygger på EU:s dataskyddsförordning.

Beskrivning av registret över frivilliga

Beskrivning av medlemsregistret

Beskrivning av månadsgivarregistret

Beskrivning av bidragsgivarregistret

Beskrivning av marknadsföringsregistret

Beskrivning av vänverksamhetens klienter

 

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu