Dataskydd

Dataskydd och Röda Korset  

 

Med dataskyddet avses behandling av personuppgifter som vi som organisation har förbundit oss att göra i enlighet med lagen och förordningarna och med respekt för människornas integritet. Finlands Röda Kors linjedragning för dataskyddet fastställer principerna och ansvaret för detta i vår organisation. Linjedragningen godkänd av styrelsen i fråga om dataskyddet gäller för all hantering av personuppgifter inom Röda Korset och för dess räkning oavsett ursprunget av, innehållet i och användningssyftet för uppgifterna eller var hanteringen sker. Linjedragningen är förknippad med ett triangelavtal mellan Centralbyrån, distrikten och avdelningarna där respektive parts roller och ansvar definieras.

Huvudprinciperna för dataskyddet 

  • I regel är avdelningen personuppgiftsbiträde för Röda Korsets räkning och inte en självständig personuppgiftsansvarig. Detta gäller i synnerhet personuppgifter om medlemmarna, de frivilliga och de hjälpbehövande/klienterna
  • Det finns riksomfattande registerbeskrivningar av den behandling av personuppgifter som görs för Röda Korsets räkning.
  • Avdelningen ansvarar för att

o    endast nödvändig information samlas in

o    individen informeras om ändamålet med användningen av personuppgifter

o    personuppgifterna endast används i de syften som anges i registernas sekretesspolicy 

o    personuppgifterna behandlas på ett noggrant, datasäkert sätt

o    gammal/onödig information inte förvaras

o    personuppgifter inte lämnas ut utanför organisationen innan man har säkerställt att det är tillåtet

o    e-postkommunikation görs med respekt för mottagarens integritet.

  •        På organisationens webbplats för dataskydd, www.rodakorset.fi/dataskydd, beskrivs behandlingen av personuppgifter i hela organisationen. Hänvisa frågeställarna dit. 
  •        Om du inte hittar det som behövs eller behöver mer information, ta kontakt med kontaktpersonen för dataskydd i ditt distrikt eller skicka e-post till tietosuoja@redcross.fi.

 

Register Sekretesspolicyn

I register- och dataskydds sekretesspolicyn anges hur kundernas personuppgifter används och samlas in. Beskrivningarna har utarbetats som skydd för kunderna, för att garantera behandlingens transparens och de bygger på EU:s dataskyddsförordning.

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu