Dataskydd

Dataskydd och Röda Korset  

 

Med dataskyddet avses behandling av personuppgifter som vi som organisation har förbundit oss att göra i enlighet med lagen och förordningarna och med respekt för människornas integritet. Finlands Röda Kors linjedragning för dataskyddet fastställer principerna och ansvaret för detta i vår organisation. Linjedragningen godkänd av styrelsen i fråga om dataskyddet gäller för all hantering av personuppgifter inom Röda Korset och för dess räkning oavsett ursprunget av, innehållet i och användningssyftet för uppgifterna eller var hanteringen sker. Linjedragningen är förknippad med ett trepartsavtal mellan centralbyrån, distrikten och avdelningarna där respektive parts roller och ansvar definieras.

Huvudprinciperna för dataskyddet 

 • I regel är avdelningen personuppgiftsbiträde för Röda Korsets räkning och inte en självständig personuppgiftsansvarig. Detta gäller i synnerhet personuppgifter om medlemmarna, de frivilliga och de hjälpbehövande/klienterna
 • Det finns riksomfattande registerbeskrivningar av den behandling av personuppgifter som görs för Röda Korsets räkning.
 • Avdelningen ansvarar för att
 •     endast nödvändig information samlas in
 •     individen informeras om ändamålet med användningen av personuppgifter
 •     personuppgifterna endast används i de syften som anges i registernas sekretesspolicy 
 •     personuppgifterna behandlas på ett noggrant, datasäkert sätt
 •     gammal/onödig information inte förvaras
 •     personuppgifter inte lämnas ut utanför organisationen innan man har säkerställt att det är tillåtet
 •     e-postkommunikation görs med respekt för mottagarens integritet.
 •        På organisationens webbplats för dataskydd, www.rodakorset.fi/dataskydd, beskrivs behandlingen av personuppgifter i hela organisationen. Hänvisa frågeställarna dit. 
 •        Om du inte hittar det som behövs eller behöver mer information, ta kontakt med kontaktpersonen för dataskydd i ditt distrikt eller skicka e-post till tietosuoja@redcross.fi.

 

 

Riktlinjer för dataskydd och trepartsavtalet

Organisationens riktlinjer för dataskydd (filerna hittar du nedan) bör behandlas av distriktens och avdelningarnas styelse och om detta skall rapporteras med denna blankett. Ifall det föreligger några frågor om eller tekniska problem med detta, vänligen kontakta tietosuoja@redcross.fi.

Dataskydd för avdelningens frivilliga - självstudiekurs på webben

Delta i en webbkurs som du kan gå i egen takt och bli expert på avdelningens dataskyddsfrågor! Under kursen bekantar du dig med principerna för dataskydd och får exempel på hur frivilligas och hjälptagares dataskydd förverkligas i avdelningens vardag.
Webbkursen är avsedd för alla frivilliga som behandlar personuppgifter i sina frivilliguppgifter.

Vi rekommenderar kursen i synnerhet för personer i följande positioner:
• lokalavdelningarnas förtroendevalda
• kontaktpersoner för olika verksamhetsformer
• verksamhetsgruppernas ledare och ansvarsfrivilliga.

Läs mer och anmäl dig här

 

 

Register Sekretesspolicyn

I register- och dataskydds sekretesspolicyn anges hur kundernas personuppgifter används och samlas in. Beskrivningarna har utarbetats som skydd för kunderna, för att garantera behandlingens transparens och de bygger på EU:s dataskyddsförordning.

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu