Var kan man guide vän-kunden?

 • Föreningen för Mental Hälsa i Finland: svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 (telefonjouren är öppen må on kl. 16-20, ti, to och fr kl. 9-13)
   
 • Närståendevårdarnas förbund: telefonjouren 020 7806 599 (må-to kl. 9-15 på finska)
   
 • Kyrkans samtalstjänst: 0400 22 11 90 betjänar på svenska varje kväll kl. 20–23.
   
 • Mannerheims Barnskyddsförbund: Telefon för barn och unga 116 111 (kostnadsfri må–fr kl. 14–20 samt lö–sö kl. 17–20). Föräldratelefon 0800 922 77 (kostnadsfri må kl. 10–13 och 17–20, ti kl. 10-13 och 17-20, on kl. 10–13 och to kl. 14–20). Vi kan inte garantera service på svenska. 
 • MinnesförbundetMinneslinjen - stödtelefon 09 8766 550 (kostnadsfri) ger handledning och råd om minnessjukdomar (betjänar på svenska på ti kl. 14-17). Yrkesutbildade inom minnesarbetet tar emot samtalen. Vertaislinja - stödtelefon 0800 9 6000 (kosnadsfri) genom stödtelefonen vertaislinja når du en god lyssnare då det gäller anhörig vårdarens vardagssituationer året runt varje dag kl. 17-21.  
 • Helsingfors: socialjour 020 696 006, krisjour 09 3104 4222 (dygnet runt)
 • Esbo: social- och krisjouren i Västra Nyland:  09 8164 2439 (dygnet runt)

 • Vanda: social- och krisjouren 09 8392 4005 (dygnet runt)

 • Kvinnolinjen: 0800 02 400 på finska må-fr kl. 16-20 och lö-sö 12-16. 16-20, på engelska fr kl. 16-20. Kvinnolinjen finns till för alla kvinnor och flickor som har upplevt våld, hot eller rädsla. 

 • Suvanto-linjen: en riksomfattande hjälpande telefon 0800 06776  (ti och to kl. 13-15). Telefonjouren finns till för att hjälpa och ge råd då en äldre person utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, blir utnyttjad, hotad eller annars illa behandlad. Också anhöriga och andra som lagt märke till problemet kan kontakta oss. 

 • Föreningen för förebyggande rusmedelsearbete (EHYT rf), substansmissbruk counseling: 0800 900 45 (dygnet runt, på finska och på engelska). Vi kan inte garantera service på svenska.