Bemötande av närståendefamiljen

Att möta närståendevårdarfamiljer

I sina uppdrag möter vänförmedlare och frivilliga bland annat närståendevårdare och deras närstående. Att föra saker på tal och identifiera närståendevårdarskapet är viktigt, eftersom man på så sätt i ett så tidigt skede som möjligt stöder personens möjligheter att få hjälp och råd i olika livssituationer.

Finlands Röda Kors stöder närståendevårdarfamiljer lokalt och dem som sörjer för sina närstående och bor längre bort. Till exempel kan en dotter i egenskap av närståendevårdare på distans ringa upp vänförmedlingen från en annan ort och be en frivillig hälsa på hos den närstående.

Flera av FRK:s distrikt har en egen närståendevårdararbetare, som det går att kontakta för att få mer information gällande närståendevård och information om den lokala verksamheten. Utöver den privata vänverksamheten ordnas dessutom olika typer av rekreation, utbildning och välbefinnandedagar. För att information om den lokala verksamheten ska nå fram till närståendevårdarfamiljerna, är det bra om vänförmedlarna och de frivilliga känner till verksamheten. På lokal nivå utbildas dessutom frivilliga till stöd för närståendevårdarfamiljer.

Det lönar sig för vänförmedlaren och den frivilliga att komma ihåg att Röda Korsets frivilliga vänner inte utför några vårdåtgärder, men för övrigt kan de bringa glädje och omväxling i närvårdarnas och den vårdbehövandes vardag, precis som vid den övriga vänverksamheten. 

Kontaktuppgifter till närståendevårdens arbetare

Kännetecken på en närståendevårdarsituation:

  • Närståendevårdaren hjälper en insjuknad, skadad, handikappad eller äldre närstående med flera funktioner och sköter ärenden utanför hemmet.
  • Den insjuknade eller skadade närståendes beteende, karaktär eller funktionsförmåga har förändrats.
  • Ansvarsfördelningen och rollerna har förändrats i klientfamiljen och den anhörigas arbetsbelastning och ansvar har ökat.
  • Hanteringen av vardagen kräver specialarrangemang, till exempel att man måste skaffa en tillfällig vårdare till hemmet.
  • Den anhörigas egen fritid eller nattsömn har blivit lidande på grund av den närståendes behov av stöd och hjälp.
  • Familjen besöker ofta olika enheter inom social- och hälsovården.
  • Personen ber om hjälp med ansökan om förmåner och tjänster.
  • Personen oroar sig för omsorgen om den närstående och är orolig för hur person själv och den närstående ska klara sig.
  • Familjen upplever ekonomiska svårigheter på grund av den närståendes sjukdom, skada eller handikapp.
  • Det har gjorts ombyggnader i klientfamiljens bostad.

Källa och mer information: Närståendevårdarnas förbund rf
Närståendevårdarnas förbund har även en rådgivningstelefon 020 7806 599 (må–to kl. 9–15)

Det vidstående Är du närståendevårdare-testet kan skrivas ut och ges till den frivilliga vännen, som vid behov kan ta hjälp av det som ett verktyg för att inleda diskussioner i närståendevårdarfamiljen.