Bemötande av en minnessjuk person

Bemötande av en minnessjuk person

En minnessjukdom påverkar interaktionen. Det blir lättare att konfrontera kommunikationssvårigheterna, rastlösheten och öppenheten då det gäller att uttrycka känslor, om man förstår symtomen som minnessjukdomar ger upphov till och hur dessa påverkar livet. Primärt ska en människa alltid bemötas som en människa – oavsett om hen har en minnessjukdom eller inte. 

Följande tips kan vara till hjälp för att vara närvarande och nära även när sjukdomen är långt framskriden:

 • Se personen i ögonen, tala till hen som en vuxen till en annan vuxen
 • Ge tid
 • Dalta inte, gör inte saker för personen, tvinga inte
 • Tala även när den insjuknade inte längre svarar
 • Ord behövs inte alltid
 • Låt en diskussion utvecklas på den insjuknades villkor
 • Satsa på ordlös kommunikation
 • Gör saker på ett invant sätt, håll fast vid rutiner, uppmuntra till aktiviteter som personen klarar av
 • Hjälp den minnessjuka med koncentrationen genom att hålla hen i handen, stryka hen över håret eller sysselsätt händerna med något meningsfullt – och om den insjuknade är rastlös, kan umgänget kännas naturligare om man samtidigt tar en promenad
 • Var positiv: en minnessjuk person uppfattar förvånansvärt exakt exempelvis stress och tvång
 • Lyssna och hör! Det finns saker som den minnessjuka vill säga, och hen har behov, känslor och tankar även när dessa uttrycks långsamt, oklart eller inkonsekvent – och också i det fall att hen inte längre kan uttrycka dessa verbalt

Vertaislinja-stödtelefon
Genom stödtelefonen Vertaislinja når du en god lyssnare då det gäller anhörigvårdarens vardagssituationer året runt varje dag (kl. 17–21) på numret 0800 9 6000 (avgiftsfritt). Erfarna och utbildade anhörigvårdare tar emot samtalen.

Minneslinjen-stödtelefon 

Minnesförbundet har åckso Minneslinjen-stödtelefon som ger handledning och råd om minnessjukdomar tisdagar kl. 14–17 på numret 09 8766 550 (0,08€/min+lna). Yrkesutbildade inom minnesarbetet tar emot samtalen. 

Läs mer på svenska sidor Minnesförbundet. Här hittar ni Minnesförbundets materialen på svenska (tryck på knappen "på svenska")