Hur arrangerar jag verksamhet?

Alla som är medlemmar i åtminstone en verksamhetsgrupp kan arrangera verksamhet det vill säga skapa händelser. Nere på din egen startsida väljer du Lägg till händelse. ”Lägg till händelse” ser du på din startsida endast om du är medlem i minst en verksamhetsgrupp i Oma. Då du klickar på Lägg till händelse öppnar sig en färdig botten där du matar in info om den händelse du vill skapa. De uppgifter du ser ifyllda i instruktionerna är bara exempel.

 • Namnge din händelse så att orten framgår. (till exempel Hungerdagsinsamling i Karleby eller övning för första hjälpen-gruppen i Åbo). 
 • Om du väljer alternativet Offentlig händelse kommer händelsen du lägger till att vara synlig på Omas första sida för alla, också för de som inte är inloggade. Då har också användare utan profil möjlighet att anmäla sig. 
 • I fältet Beskrivning kan du lägga till närmare information om händelsen. Eventuella länkar skriver du in som hela adresser. (https://punainenristi.fi/oma)

 • Händelsens längd är ett textfält där du kan skriva in noggrannare tidsangivelser. 
 • Om du som intervall för händelsen väljer något annat än En gång skapar systemet det önskade antalet upprepningar. Det är ändå möjligt att ta bort enskilda händelser eller lägga till nya. •
 • Skriv in adressen så noggrant som möjligt. Postnumret gör att händelsen kommer att rekommenderas för användare i närheten. Händelsen placeras på kartan enligt adressen. 
 • Om det är gratis att delta, skriv då in det i fältet kostnad. (t.ex. gratis eller avgiftsfri). •

 • För att händelsen ska publiceras krävs det att önskat antal deltagarroller har definierats. Frivilliguppdragen väljer du under punkten Roller, välj knappen Lägg till roll. Rollerna kan vara frivilliguppdrag i händelsen eller antalet deltagare i händelsen. För varje enskild roll kan du uppge antalet deltagare. 

 • Händelser kan redigeras efter att de publicerats av den som skapat händelsen. 
 • En händelse är lätt att dela i some (t.ex. FB och Twitter) via färdiga knappar. 
 • Uppgifter om anmälda syns på händelsens sida för den användare som skapat händelsen.