Nyheter

På grund av coronan har människor ett stort behov av att träffas och situationen berör nu alla åldersgrupper i stor utsträckning, det har varit mycket tal om i synnerhet hur unga orkar. Vi vill uppmuntra och förse avdelningarna med enkla sätt att genomföra verksamheten och nå de som behöver hjälp.

  • 7.6.2021 11:45
  • Elisa Vesterinen
Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

FN:s internationella dag mot fattigdom och marginalisering äger rum årligen den 17.10 och i Finland uppmärksammas dagen i form av De bostadslösas natt. Röda Korsets avdelningar deltar i temadagens evenemang på olika håll i Finland.

  • 4.6.2021 11:44
  • Elisa Vesterinen
2020 har behovet av mathjälp ökat på grund av undantagstillståndet orsakat av Covid-19 -viruset. Det berör i stort sett alla befolkningsgrupper, men särskilt barnfamiljer med låg inkomst, äldre, samt personer i arbet
  • 26.4.2021 10:32
  • Elisa Vesterinen
De allmänna riktlinjerna för mathjälp gäller också under undantagstiden orsakad av coronaviruset. Kalla och varma matkedjor måste upprätthållas. Följ myndigheternas hygien- och säkerhetsinstruktioner.
  • 26.4.2021 10:26
  • Elisa Vesterinen