Nyheter

2020 har behovet av mathjälp ökat på grund av undantagstillståndet orsakat av Covid-19 -viruset. Det berör i stort sett alla befolkningsgrupper, men särskilt barnfamiljer med låg inkomst, äldre, samt personer i arbet
  • 26.4.2021 10:32
  • Elisa Vesterinen
De allmänna riktlinjerna för mathjälp gäller också under undantagstiden orsakad av coronaviruset. Kalla och varma matkedjor måste upprätthållas. Följ myndigheternas hygien- och säkerhetsinstruktioner.
  • 26.4.2021 10:26
  • Elisa Vesterinen