Mathjälp

På dessa sidor har vi sammanställt information om utdelning av Finlands Röda Kors mathjälp samt anvisningar och övrigt material för avdelningarna. Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet för de avdelningar som delar ut mathjälp, eftersom nödvändigt material har koncentrerats till en plats.

Finlands Röda Kors delar ut mathjälp i flera olika former. Den största enskilda matleverantören är EU:s livsmedelsbiståndsprogram. Avdelningarna runt om i landet ordnar dessutom effektiv och självständig matutdelning i samarbete med lokala sektorer såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. För närvarande delas matsvinn ut på 30 orter och i utdelningen av EU:s mathjälp deltar 54 avdelningar.

I framtiden kommer vi att samla mer omfattande information på den här webbplatsen om Röda Korsets matutdelning i olika regioner. Förutom EU:s mathjälp finns det för närvarande inte heltäckande information om den mathjälp som Röda Korset delar ut.

Kontaktperson för mathjälpen: Petra Lemmetty petra.lemmetty@redcross.fi

Nyheter

Suvi Elo / FRK
Fotograf: Suvi Elo / FRK

Röda Kors avdelningar kan ansöka om ekonomisk till gemenskapliga mathjälpsverksamhet. Avdelningarna kan ansöka om stöd till sina matevenemang till ett belopp av högst 150 euro/verksamhet. Avdelningen kan ansöka om stöd för högst två verksamheter, det vill säga högst 300 euro/avdelning.

Villkoret för att få understöd:

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela

Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd från centralbyrån till gemenskapliga mathjälpsevenemang och till barn och unga.
Evenemangen ska vara öppna i synnerhet för alla som har flytt från konflikter eller förföljelser. För att få stöd förutsätts att avdelningen aktivt har bjudit in till att delta samt att evenemanget också har annonserats på olika språk.

Bifogat finns evenemangsmodeller med tips för att organisera.

De allmänna riktlinjerna för mathjälp gäller också under undantagstiden orsakad av coronaviruset. Kalla och varma matkedjor måste upprätthållas. Följ myndigheternas hygien- och säkerhetsinstruktioner.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu