Mathjälp

På dessa sidor har vi sammanställt information om utdelning av Finlands Röda Kors mathjälp samt anvisningar och övrigt material för avdelningarna.
På sidorna finns dessutom rapporteringsblanketter i elektronisk form. Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet för de avdelningar som delar ut mathjälp, eftersom nödvändigt material har koncentrerats till en plats.

Finlands Röda Kors delar ut mathjälp i flera olika former. Den största enskilda matleverantören är EU:s livsmedelsbiståndsprogram. Avdelningarna runt om i landet ordnar dessutom effektiv och självständig matutdelning i samarbete med lokala sektorer såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. För närvarande delas matsvinn ut på 17 orter och i utdelningen av EU:s mathjälp deltar 54 avdelningar.

I framtiden kommer vi att samla mer omfattande information på den här webbplatsen om Röda Korsets matutdelning i olika regioner. Förutom EU:s mathjälp finns det för närvarande inte heltäckande information om den mathjälp som Röda Korset delar ut.

Kontaktperson för mathjälpen: Jari-Pekka Hietsilta, socialverksamhetens planerare, jari-pekka.hietsilta@rodakorset.fi

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu