Mathjälp

På dessa sidor har vi sammanställt information om utdelning av Finlands Röda Kors mathjälp samt anvisningar och övrigt material för avdelningarna. Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet för de avdelningar som delar ut mathjälp, eftersom nödvändigt material har koncentrerats till en plats.

Finlands Röda Kors delar ut mathjälp i flera olika former. Den största enskilda matleverantören är EU:s livsmedelsbiståndsprogram. Avdelningarna runt om i landet ordnar dessutom effektiv och självständig matutdelning i samarbete med lokala sektorer såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. För närvarande delas matsvinn ut på 30 orter och i utdelningen av EU:s mathjälp deltar 54 avdelningar.

I framtiden kommer vi att samla mer omfattande information på den här webbplatsen om Röda Korsets matutdelning i olika regioner. Förutom EU:s mathjälp finns det för närvarande inte heltäckande information om den mathjälp som Röda Korset delar ut.

Kontaktperson för mathjälpen: Elisa Vesterinen elisa.vesterinen@rodakorset.fi

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu