Mathjälp

På dessa sidor har vi sammanställt information om utdelning av Finlands Röda Kors mathjälp samt anvisningar och övrigt material för avdelningarna. Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet för de avdelningar som delar ut mathjälp, eftersom nödvändigt material har koncentrerats till en plats.

Finlands Röda Kors delar ut mathjälp i flera olika former. Den största enskilda matleverantören är EU:s livsmedelsbiståndsprogram. Avdelningarna runt om i landet ordnar dessutom effektiv och självständig matutdelning i samarbete med lokala sektorer såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. För närvarande delas matsvinn ut på 30 orter och i utdelningen av EU:s mathjälp deltar 54 avdelningar.

I framtiden kommer vi att samla mer omfattande information på den här webbplatsen om Röda Korsets matutdelning i olika regioner. Förutom EU:s mathjälp finns det för närvarande inte heltäckande information om den mathjälp som Röda Korset delar ut.

Kontaktperson för mathjälpen: Maria Viljanen maria.viljanen@rodakorset.fi

Nyheter

På grund av coronan har människor ett stort behov av att träffas och situationen berör nu alla åldersgrupper i stor utsträckning, det har varit mycket tal om i synnerhet hur unga orkar. Vi vill uppmuntra och förse avdelningarna med enkla sätt att genomföra verksamheten och nå de som behöver hjälp.

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

FN:s internationella dag mot fattigdom och marginalisering äger rum årligen den 17.10 och i Finland uppmärksammas dagen i form av De bostadslösas natt. Röda Korsets avdelningar deltar i temadagens evenemang på olika håll i Finland.

2020 har behovet av mathjälp ökat på grund av undantagstillståndet orsakat av Covid-19 -viruset. Det berör i stort sett alla befolkningsgrupper, men särskilt barnfamiljer med låg inkomst, äldre, samt personer i arbet

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu