Material till stöd för mathjälpsverksamheten

Materialen kan laddas ner nederst på sidan. 

Matsvinnsskåpet (även Gemensamma kylskåpet, Solidaritetskylskåpet)

Idéen med verksamhetsmodellen är att inrätta kylskåp/frys/mathylla som kan användas av alla människor, dit vem som helst (privatpersoner, företag) kan föra eller donera ätbara livsmedel och färdigmat. Det centrala i verksamheten är att sammanföra matsvinn och människor som är i behov av mat.

Finlands Röda Kors upprätthåller för närvarande inte något matsvinnsskåp, men vi uppmuntrar avdelningar att testa verksamhetsmodellen antingen i sig eller som en kompletterande form till utdelning av matsvinn. I Finland grundades det första matsvinnsskåpet i Kotka av aktiva medborgare och kommunikationen om ämnet görs via Hävikkiruokakaappi - Facebook-grupp (på finska). Det krävs ingen inloggning för att titta på innehållet.

Annat nyttigt