Anvisningar och stöd

Materialen kan laddas ner nederst på sidan.

Anvisningar om EU:s mathjälp

I jämförelse med den vanliga matutdelningen finns det några specialföreskrifter i anslutning till EU:s mathjälp. De mest centrala sakerna är: att det ska finnas kompletterande åtgärder i anslutning till matutdelningen, den utdelade maten och kundmängden ska bokföras och maten får inte överföras vidare utan tillstånd. 
 
Det finns även en liten anvisning att ladda ner för uppskattning av beställningsmängden. Den minsta beställningsmängden är 1 200 kilo som motsvarar cirka 120 mathjälpskassar.
 
 
 
Om din avdelning är intresserad av dela EU mathjälp ta kontakta ditt distrikt.
 
Arrangera ett gemenskapligt mathjälpsevenemang för låginkomsttagare, du kan få ett stöd på 500 euro
 

2020 har behovet av mathjälp ökat på grund av undantagstillståndet orsakat av Covid-19 -viruset. Det berör i stort sett alla befolkningsgrupper, men särskilt barnfamiljer med låg inkomst, äldre, samt personer i arbetsför ålder som har blivit permitterade eller arbetslösa.

Den som deltar i mathjälpsverksamheten kan ansöka om LähiTapiolas stöd. Ett mathjälpsevenemang kan till exempel vara en jullunch, ett morgon- eller kvällsmål eller ett annat gemenskapligt måltidsevenemang som dock inte motsvarar utdelningen av matkassar. Mer information.
 

Ansökan är enkel:       

  • Med det här formuläret kan avdelningen söka om stöd för att arrangera mathjälpsevenemang.
  • Ansökningarna besvaras inom en vecka.

Efter evenemanget:

  • Med det här formuläret rapporterar avdelningen kostnaderna för det genomförda mathjälpsevenemanget. Stödet betalas mot de faktiska kostnaderna.