Anvisning för mathjälp under coronavirusepidemin

Veli-Matti Ahtiainen
Fotograf: Veli-Matti Ahtiainen

Uppdaterad 4.3.2021, reviderad 14.6.2021

Mathjälpen fortsätter - med säkerheten i fokus

Pandemin har gjort att mathjälpen blivit ännu viktigare för de som behöver den. Regionförvaltningsverkens delgivning om att begänsa sammankomster gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Begränsningen av sammankomster gäller inte matutdelningen eftersom det varken är fråga om en offentlig tillställning eller en hobby. Matutdelningen är en hjälpverksamhet.

Då ni planerar de praktiska arrangemangen för matutdelning gäller det att följa de myndighetsrekommendationer som gäller och att iaktta försiktighet. Gemensamma måltider kan ordnas inom ramen för de begräsningar mundigheterna i respektive region gett. För er avdelning gäller det att planera matutdelningen så att den är trygg för alla. Om den som arrangerar matutdelningen inte kan trygga säkerheten för de frivilliga och för kunderna måste matutdelningen avbrytas.

Vi vill uppmuntra er att fortsätta med matutdelningarna eftersom behovet är större än vanligt på grund av Corona.

Att ta hänsyn till i samband med matutdelning under epidemin

 • Var noggranna med hygienen, följ anvisningarna på de kontinuerligt uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningarnapå RedNets Corona 2020-sidor
 • Avståndet mellan kunderna ska vara minst 2 meter. Om vädret tillåter kan ni märka ut säkerhetsavståndet med krita på asfalten. 
 • Ni kan lämna matkassar utanför kundens dörr på överenskommen tid om kunden hör till riskgruppen eller har influensa- eller förkylningssymtom.
 • Packa maten färdigt i påsar. Det minskar köbildningen och samtidigt undviker man att komma i kontakt med maten i onödan.
 • Vid behov kan ni dela ut mat på flera punkter för att undvika köer.
 • Frivilliga personer på över 70 år och andra som hör till riskgruppen kan inte delta i matutdelningen. THL: Information om riskgrupper, hittills endast på finska.
 • Se till att inga frivilliga som haft ens lindriga symtom på flunsa deltar i matutdelningen. Man ska ha minst två symtomfria dygn innan man kan delta.

Uppgifter som lämpar sig för nya frivilliga

En ny frivillig ska alltid jobba tillsammans med någon erfaren frivillig, en ny frivillig kan till exempel:

 • Hämta och transportera mat som donerats.
 • Packa upp, bära och sätta mat på hyllor.
 • Räkna och sortera mat.
 • Packa matkassar.
 • Se till att de som hämtar mat håller sig i små grupper, se till att de står tillräckligt långt från varandra.
 • Informera människor om undantagsreglerna och orsakerna till dem.
 • Föra mathjälp hem till kunder.

Ni kan ordna gemenskapligt mathjälpsevenemang och få ekonomiskt stöd för det. Ytterligare upplysningar finns här 

Mera information och hjälp i besvärliga situationer får ni första hand från ert eget distrikt, kontakta den anställda som ansvarar för mathjälpen.