Användning av personlig skyddsutrustning

Anni Koponen
Fotograf: Anni Koponen

Mun-nässkydd och skyddshandskar för engångsbruk, används i sådana frivilliguppdrag som omfattas av myndigheternas anvisningar eller krav om användning av skydd. Den här anvisningen är avsedd för frivilliga som fungerar i dylika frivilliguppdrag.  

Personlig skyddsutrustning är till nytta endast om den används på rätt sätt.  Skyddsutrustning ska tas på och av genom användande av rätt teknik, den ska bytas ofta och förstöras på ett säkert sätt.

Beakta också säkerhets- och hygienanvisningarna för frivilliga.

Anvisningen uppdateras kontinuerligt. Uppdaterats 17.2.2022.
 

På- och avtagning av kirurgiskt mun-nässkydd samt engängsskyddshandskar

Påtagning av mun-nässkydd

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.  Torka händerna på en engångshandduk.  Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det.  Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.
 • Innan du tar på dig mun-nässkyddet, dra i skyddet upptill och nedtill, så att vecken öppnas helt.
 • Sätt mun-nässkyddet framför ansiktet, forma näsförstärkningen och försäkra dig om att skyddet täcker näsan och munnen.
 • Dra snoddarna bakom öronen. Om du har en mask med snören som ska knytas, dra de övre snörena över hjässan och de nedre bakom nacken.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.
 • Klä på dig övrig skyddsutrustning som behövs, såsom engångsskyddshandskar.
 • Rör inte vid ansiktet eller mun-nässkyddet.  

> Läs mera om användningen av mun-nässkydd på Arbetshälsoinstitutets sidor (på finska)

Avtagning av mun-nässkydd

 • Klä av dig skyddshandskarna, så att deras utsida inte rör vid din bara hud (separat anvisning). Släng handskarna i soporna.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.
 • Ta av dig mun-nässkyddet genom att endast vidröra banden baktill på huvudet.  Öppna först de nedre och därefter de övre banden.
 • Ta av dig mun-nässkyddet genom att hålla i banden och dra skyddet bortåt från dig själv.  Försäkra dig om att mun-nässkyddets utsida inte vidrör dig.
 • När du tar av masken, se till att du endast tar på snoddarna bakom öronen eller snören bakom huvudet.
 • Ta av masken genom att ta tag i snoddarna eller snören och dra masken bort från dig själv.
 • Släng mun-nässkyddet i soporna.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.
 • Om du använder ett munskydd av tyg: lägg munskyddet i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen efter användning.
 • Tvätta munskydd av tyg i ett 60-gradersprogram efter varje användning eller koka det i fem minuter i vatten som du har tillsatt tvättmedel i. Skölj masken och låt den torka.
 • Video (på finska): Så använder du munskyddet rätt: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=TEyRtvIJqII&feature=emb_logo

Påtagning av engångsskyddshandskar

 • Ta av dig ringar och armband.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.
 • Sätt inte handsköljmedel på skyddshandskarna för det kan göra materialet svagare.
 • Ta på dig skyddshandskarna.  Försäkra dig om att de är rätt storlek.
 • Rör inte vid ansiktet eller eventuellt mun-nässkydd.

Avtagning av engångsskyddshandskar

 • Ta tag i skyddshandsken vid handleden eller handflatan.  Dra bort skyddshandsken så att dess utsida inte rör vid din bara hud.  Lägg handsken som du tog av dig i din andra, handskbeklädda hand.
 • Ta med den bara handen i skyddshandsken på insidan av handleden.  Dra bort skyddshandsken med avigsidan utåt och så att den första handsken blir innanför den.
 • Släng handskarna i soporna.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka ordentligt efter att du använt handsköljmedel.

> Se Arbetshälsoinstitutets video om hur man tar av sig skyddshandskarna (på finska)

 

Källor:

 • HUS: Infektio-ohjeet
 • Institutet för hälsa och välfärd THL
 • Arbetshälsoinstitutet TTL