Förebyggande av coronavirussmitta i Frivilliga räddningstjänstens larmuppdrag

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

I frivilliga räddningstjänstens hjälpuppdrag tryggas de frivilligas och hjälpmottagarnas säkerhet också under coronaepidemin. Det är synnerligen viktigt att var och en tar hand om både sin egen och andras säkerhet och ser till att virussmittor förebyggs. 

Före uppdraget:

 • Packa med en engångsmunskydd, tvålflaska och handdesinfektionsmedel, om du har möjlighet.
 • Tvätta händerna innan du ger dig iväg på uppdraget.
 • Du kan inte delta i Vapepas larmuppdrag överhuvudtaget, om du är sjuk och har till exempel förkylningssymptom. Du kan komma tillbaka till verksamheten efter två helt symptomfria dygn.

När du anmäler dig vid Vapepas anmälningspunkt:

 • Ta inte i hand och krama inte.
 • Använd engångsmunskydd i närkontakter.
 • Håll tillräckligt avstånd (2 meter) till andra människor.
 • Använd egna pennor, anteckningsmaterial och andra förnödenheter under hela uppdraget.

När du väntar på ett uppdrag eller är på paus:

 • Kom ihåg säkerhetsavståndet: bilda inte täta grupper med andra.
 • Använd engångsmunskydd i närkontakter.
 • Tvätta händerna så ofta det är möjligt. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektionsmedel.
 • Om bespisning ordnas på platsen, undvik att bilda köer.Kom ihåg säkerhetsavståndet. Tryggast är att servera färdigpackad mat.
 • Kom inte till Vapepas ledningsplats utan tillstånd. Ledningsplatsen besöks endast av en gruppledare åt gången. Kom ihåg säkerhetsavstånden också på ledningsplatsen.

Kom ihåg dessa saker under hela larmuppdraget:

 • Håll i mån av möjlighet ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra.
 • Använd ett engångsmunskydd alltid inomhus, och utomhus när du inte kan hålla säkerhetsavstånd.
 • Iaktta god handhygien.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.
 • Vid behov, hosta eller nys i en engångsnäsduk. Släng näsduken genast i soporna och tvätta händerna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen.

Efter uppdraget:

 • Tvätta händerna noggrant.
 • Tvätta dina kläder i 60 grader.
 • Ansök om resekostnadsersättning elektroniskt, om det är möjligt. Fråga vid behov efter närmare anvisningar hos din kommitté.

I en nödsituation:

Bekanta dig också med Röda Korsets uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningar för frivilliga. Anvisningarna tillämpas också i Vapepas verksamhet.   

Anvisningen grundar sig på en anvisning som producerats av Heikki Maukonen samt på Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisning för frivilliga i coronasituationen.