Förebyggande av coronavirussmitta i Frivilliga räddningstjänstens larmuppdrag

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

I Frivilliga räddningstjänstens hjälpuppdrag är den frivilligas och den hjälpbehövandes säkerhet ytterst viktig.  Varje frivillig är i första hand skyldig att själv ta hand om sin egen och andras säkerhet samt att förhindra virussmitta.

Före uppdraget:

 • Packa med en tvålflaska och handdesinfektionsmedel, om det finns att tillgå.
 • Tvätta händerna innan du ger dig iväg på uppdraget.
 • Du kan inte delta i Vapepas larmuppdrag överhuvudtaget, om

När du anmäler dig vid Vapepas anmälningspunkt:

 • Ta inte i hand och krama inte.
 • Håll tillräckligt avstånd (1,5 – 2 meter) till andra människor.
 • Använd egna pennor, anteckningsmaterial och andra förnödenheter under hela uppdraget.

När du väntar på ett uppdrag eller är på paus:

 • Kom ihåg säkerhetsavståndet: bilda inte täta grupper med andra.
 • Tvätta händerna så ofta det är möjligt.Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektionsmedel. Se anvisningarna för noggrann handtvätt.
 • Om bespisning ordnas på platsen, undvik att bilda köer. Kom ihåg säkerhetsavståndet. Tryggast är att servera färdigpackad mat.

Kom inte till Vapepas ledningsplats utan tillstånd.

 • Ledningsplatsen besöks endast av en gruppledare åt gången.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden också på ledningsplatsen.

Kom ihåg dessa saker under hela larmuppdraget:

 • Håll alltid ett säkerhetsavstånd på 1,5 – 2 meter till andra.
 • Använd handskar och skydda munnen och näsan till exempel med en halsduk, när det är möjligt.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.
 • Vid behov, hosta eller nys i en engångsnäsduk. Släng näsduken genast i soporna och tvätta händerna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen.

Efter uppdraget:

 • Tvätta händerna noggrant.
 • Tvätta dina handskar i 60 grader.  
 • Ansök om resekostnadsersättning elektroniskt, om det är möjligt. Fråga vid behov efter närmare anvisningar hos din kommitté.

I en nödsituation:

 • Vidta i en nödsituation nödvändiga åtgärder för att hjälpa den nödställda.  
 • Iaktta alltid god hygien. Skydda dig själv med handskar och till exempel en halsduk.
 • Återupplivning genomförs med kompressioner (inte inblåsningar).

Bekanta dig också med Röda Korsets uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningar för frivilliga. Anvisningarna tillämpas också i Vapepas verksamhet.   

Anvisningen grundar sig på en anvisning som producerats av Heikki Maukonen samt på Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisning för frivilliga i coronasituationen.