Försäkringar

De frivilligas olycksfallsförsäkring gäller för alla som deltar i verksamhet organiserad av Röda Korset. Försäkringen gäller också nya frivilliga och den förutsätter inte att man är medlem.

> Läs mera om försäkringar