Försäkringar

Försäkringar för de frivilliga

Finlands Röda Kors ansvarsförsäkringar för verksamheten finns hos LokalTapiola. Privat olycksfallsförsäkring för frivilligverksamheten finns hos If.

Vid olyckor och skador som inträffar inom Finlands Röda Kors verksamhet prioriteras aktörernas egna liv-, fritidsolycksfalls- och hemförsäkringar.

Finlands Röda Kors har två riksomfattande försäkringar för frivilligverksamheten:

1. Privat olycksfallsförsäkring för frivilligverksamhet (SP3552326) och

2. Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet (312-1044074-3)

• Deltagarna i verksamheten är försäkrade på följande sätt:

  • frivilliga för Finlands Röda Kors som deltar i FRK:s frivilligverksamhet
  • personer som deltar i kompetenskartläggningar och arbetslivsorientering
  • personer som deltar i verksamheten på de Ungas skyddshus
  • personer som deltar i evenemang som ordnas inom samarbetet mellan de organisationer som deltar i Frivilliga räddningstjänsten.

• De frivilliga är försäkrade under frivilliguppdrag inom FRK:s alla verksamhetsformer, även möten, kurser, utbildningar, läger, Kontti-varuhus, de Ungas skyddshus, insamlingar och övningar samt direkta tur- och returresor i anknytning till dessa.

Om du har frågor angående försäkringar som gäller frivilliga, var snäll och kontakta  katriina.kuusela (@) redcross.fi

In English, please see below.