Nyheter


Hur har ditt frivilligarbete förlöpt? Har du fått det stöd och den uppmuntran som du behövt? Har vi lyckats skapa goda förutsättningar för frivilligverksamheten?

  • 26.2.2019 15:29
  • Örn Witting

https://rednet.rodakorset.fi/KOMIA

Komia!- lägret har annulerats 

Tack för ditt intresse för lägret. Tyvärr har vi annulerat Komia!- så lägret ordnas inte.

Men det finns mycket annat som du kan göra.

Kolla händelsekalendern

eller titta om någon av dessa skulle intressera:

 

  • 24.4.2017 16:02
  • Örn Witting

Avdelningarna kan ansöka om Bättredag-bidrag för utveckling av verksamhet, uppstartande av ny verksamhet och för projekt. Här kommer anvisningar om vilka slag av verksamhet som understöds och hur man ansöker om bidrag!

Anvisningar för ansökan av Adlibris-stöd för läxklubbsverksamhet finns här!

Engångs Bättredag-bidrag för avdelningarna 2018-2020

Avdelningen kan årligen ansöka om engångsbidrag för uppstartande och utveckling av verksamhet inom:

  • 6.5.2015 12:51
  • Johanna Kylmäoja