Organisationens stadgar

Finlands Röda Kors ordinarie stämma godkände organisationens nya stadgar 11.6.2017. Reglerna har givits med Republikens presidents förordning (827/2017) den 1 december 2017.

FRK:s fullmäktige godkände den nya arbetsordningen, instruktioner för distrikt och avdelningar och ekonomisstadga 15.5.2020.