Ordinarie stämman 2017

Finlands Röda Kors ordinarie stämma närmar sig. Den 10–11 juni 2017 samlas Finlands Röda Kors medlemmar på Finlandiahuset i Helsingfors. Då avgör vi organisationens strategi för de kommande tre åren och väljer organisationens förtroendeledning.

Organisationsledningen bad alla avdelningar och distrikt om förslag till och kommentarer på verksamhetstrategins första utkast samt propositionen om stadgereform. Kommentarstiden har nu avslutats.

Organisationens nya förtroendeledning väljs av de röstberättigade representanterna vid avdelningarna och distrikten. Varje avdelning har en röstberättigad företrädare för varje påbörjat antal av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade representanter baserar sig på antalet enskilda avdelningsmedlemmar som betalat föregående års medlemsavgift (FRK:s förordning 28§). Mängden representanter för ordinarie stämman 2017 beräknas enligt de medlemmar som betalat medlemsavgiften 31.12.2016. Varje distrikt har en av distriktsstyrelsen vald röstberättigad företrädare (FRK:s förordning 28§).

Vi hoppas att avdelningarna deltar aktivt i ordinarie stämman i år. Därtill uppmuntrar vi avdelningarna att också skicka unga medlemmar till ordinarie stämman, både som röstberättigade representanter och som observatörer. Ordinarie stämman är ett ypperligt tillfälle att träffa andra frivilliga från olika håll i Finland, påverka organisationens verksamhet och njuta av samhörigheten!

Nyheter

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

Riktlinjerna för Finlands Röda Kors verksamhet för åren 2018-2020 samt övriga stämmoärenden diskuteras under oktober-november på tolv gemensamma stämmoforum runt om i Finland.

Ordinarie stämma 2017 – stämmoforumen körs igång med det första mötet (Åboland samt Helsingfors och Nylands distrikt) lördagen 8.10 i Åbo. Turnéen fortsätter med

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela

Röda Korsets aktörer utför värdefullt frivilligarbete som del av en världsomfattande rörelse som består av över 100 miljoner frivilliga. Vi har gott om att göra till alla och varje gärning är lika värdefull. Men vem behöver hjälp mest och vem borde man hjälpa? Vad borde våra verksamhetsgrupper och aktörer i framtiden fokusera på? Eller vilka behov finns det i de olika områdena?

Otto-Ville Väätäinen
Fotograf: Otto-Ville Väätäinen
"Ordinarie stämman i Åbo 2014"

Det är ännu ett drygt år till följande ordinarie stämma i Helsingfors men förberedelserna är redan i full gång. Utrymmena är reserverade, programmet planeras och beredningen av ärendena som ska fattas beslut om har påbörjats. Ett vackert väder har man också beställt.

Spänning och entusiasm finns i luften: En hurdan strategi skulle vara bäst för Finlands Röda Kors och hjälpmottagare? Hurdana ska nya bättre stadgar vara? Vad händer på medborgartorget? Vem ska uppträda på kvällsgalan?

Välkommen till Helsingfors 2017!