Inkvarteringsreservationer

Man har reserverat inkvarteringsmöjlighet på Original Sokos Hotel Presidentti och Radisson Blue Royal hotell i Helsingfors för ordinarie stämmans deltagare. Dessutom har man reserverat en kvot för ungdomsmedlemmar på Hostel Domus Academica.

Hotell, priser och reserveringskoder

Original Sokos Hotel Presidentti
www.sokoshotels.fi
Två personers rum (separata sängar) 110 €/rum/dygn
Två personers rum (dubbelsäng) 95€/rum/dygn
Tre personers rum (separata sängar) 130€/rum/dygn
Tfn 020 123 4608
Reservationskod på nätet: BSUO170609
Reservationskod per telefon: SPR

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
Två personers rum (separata sängar) 120 €/rum/dygn
Rum för en person 105 €/rum/dygn
Tfn 020 123 4701
Reservationskod på nätet och per telefon: SPR

För ungdomar:

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi(link sends e-mail))
Rum för en person 50 €/rum/dygn
2 personers rum 62 €/rum/dygn
3 personers rum 85 €/rum/dygn
Priset för frukost på Hostel är 7,50.
Tfn 09 1311 4334
Reservationskod på nätet och per telefon: SPR

Priserna på Hotel Presidentti och Radisson Blue Royal gäller fram till 11.3, därpå stiger priserna 10 € per rum. Reservationerna gäller fr-sö 9-11.6.2017. Man kan boka fyra rum åt gången på dessa hotell. Ett större antal kan man vid behov boka per telefon.